LICEUL TEOLOGIC BAPTIST TIMIȘOARA ÎNSCRIERI PENTRU CLASA A IX-A, PROFIL TEOLOGIC PROBA DE APTITUDINI

Cine poate susține proba de aptitudini ?

           -Elevii înscriși în clasa a VIII-a, an școlar 2016-2017, indiferent de confesiunea religioasă

           -Elevi care au obținut în clasa a VII-a și clasa a VIII-a, semestrul I,  media 10 la purtare

           -Elevi care doresc să respecte Regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ

În ce va consta proba de aptitudini ?

-Completarea unui chestionar, în vederea cunoașterii: motivației opțiunii elevului, interesului pentru o viață creștină, caracterului moral al elevului

– Interviu(doar în cazul în care chestionarul completat de către candidat nu este relevant)

Care este calendarul pentru înscrierea și susținerea probei de aptitudini ?

        22-23 mai 2017 Înscrierea pentru probele de aptitudini

        27 mai 2017, ora 9.00  desfăşurarea probei de aptitudini

Ce documente avem nevoie la înscriere ?

              – fișă de înscriere la proba de aptitudini eliberată de către școala de proveniență

              – adeverință cu media la purtare pentru clasa a VII-a și clasa a VIII-a, semestrul I eliberată de către școala de proveniență

Director,

prof. Szucs Alexandru