Lucruri bune pe care le poți face în momente de singurătate

1. Adam a lucrat grădina-Geneza 2:15-17

2. Iacov a cerut binecuvântarea-Geneza 32:24-32

3. Moise a înțeles chemarea-Exodul 3:1-10

4. David a conştientizat pericolul-1Samuel 21:1

5. Ilie a aflat adevărul-1 Împărați 18:22, 19:10,14

6. Daniel a înțeles viitorul-Daniel 10:8

7. Mântuitorul a practica rugăciunea-Matei 14:13

Ionel Tuțac