MÂNA MÂNTUIRII-o prezentare a SFINTEI SCRIPTURI 2 Timotei 3: 10-17

IMG_2849Într-o carte de predici editată de Z.T.Sweeney, există o diagramă care prezintă conţinutul întregii Biblii, folosind mâna unei persoane. Fiecare deget reprezintă un subiect important din schemă. Mîna are o palmă străpunsă care reprezintă moartea, îngroparea şi învierea lui Cristos. Această diagramă simplă asigură o vedere pe scurt a scripturilor şi este centrată pe Cristos. Însă cel mai important este că e portabilă (merge peste tot unde merge şi persoana!). Întrucît noi ne închinăm Domnului, nu Bibliei, cartea este necesară pentru umblarea noastră cu El. În cuvintele lui Pavel către Timotei, ea este ”insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire” (2 Tim. 3:16).

ÎNAINTE DE CRISTOS – VECHIUL TESTAMENT

Vechiul Testament are o uimitoare diversitate. Scris acum cîteva mii de ani, conţine: 5 cărţi ale legii, 12 cărţi de istorie, 5 cărţi de poezie şi 17 cărţi de profeţie. Datorită lui Cristos, însă, există şi o unitate uimitoare. Iată trei exemple: Genesa 3:15 profeţeşte că cel născut din femeie va zdrobi capul şarpelui, iar el îi va zdrobi călcîiul. Profeţia s-a adeverit la Calvar, atunci cînd Cristos l-a biruit pe Satan murind pe cruce pentru păcatele noastre. Genesa 12:1-3 notează promisiunea lui Dumnezeu către Avraam şi anume că toate popoarele de pe pămînt vor fi binecuvîntate prin el. Acea promisiune a fost îndeplinită pe parcursul Scripturii şi a culminat cu lucrarea lui Cristos. Descrierea pe care o face Isaia, Robului care suferă , în capitolul 53 se potriveşte lui Cristos aşa de perfect încît această carte a fost numită „A cincea Evanghelie”.

VENIREA LUI CRISTOS- CELE 4 EVANGHELII

În Marcu 10:45 este rezumat mesajul celor 4 evanghelii:„Căci Fiul omului n-a venit să I se slujească, ci El să slujească şi să-Şi dea viaţa răscumpărare pentru mulţi!” Viaţa şi învăţătura Lui, moartea Lui, îngroparea şi învierea şi împărăţia de acum şi cea viitoare ni-L arată pe Dumnezeu. Mai mult, El ne revelează voia Sa pentru viaţa noastră şi modul în care putem avea părtăşie cu El.

LUCRAREA PRIN CRISTOS – FAPTELE APOSTOLILOR

Tema Faptelor Apostolilor este evanghelizarea lumii (1:8). Luca include studii de caz ale convertirilor pentru a ilustra modul în care biserica timpurie a ascultat de Marea Însărcinare: 3.000 la Rusalii (Fapte 2), Famenul etiopian (Fapte 8), Saul din Tars (Fapte 9), Corneliu (Fapte 10,11), Lidia (Fapte 16), Temnicerul din Filipi (Fapte 16). Atunci când răspundem aşa cum au făcut-o ei, noi împărtăşim cu ei promisiunea mântuirii

MERGÂND MAI DEPARTE CU HRISTOS – EPISTOLELE

14 epistole au fost scrise la anumite persoane sau adunări pentru a le da indicaţii pentru viaţa creştină. 7 epistole au fost scrise pentru cititori în general, pentru ca cei care citesc să fie încurajaţi în viaţa lor de credinţă. Respectarea mesajului lor ne va ţine credincioşi pînă la sfîrşit.

ÎNCORONAŢI CU CRISTOS – APOCALIPSA

Un rezumat al mesajului Apocalipsei „Fii credincios pînă la moarte şi îţi voi da cununa vieţii. ” (2:10)

CONCLUZIE-Două pasaje din scrierile apostolului Ioan exprimă mesajul central al Bibliei: Cine are pe Fiul, are viaţa; cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viaţa (1 Ioan 5:12). Fiindcă atît de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică. (Ioan 3:16)

Pastor Samy Tuțac