Mandatul ucenicizării (Matei 28:18-20)

Introducere:

Suntem încă la început de an, și ne gândim în perspectivă la acest an. Ca  slujitori ai Domnului Isus ne întrebăm, ce vrea El de la noi? Răspunsul nu e greu de dat la această întrebare. Domnul Isus nu și-a schimbat planul pentru ucenicii Lui, nici nu-și schimbă Cuvântul. Voia specifică a Domnului pentru ucenicii Lui este descoperită în marea trimitere, sau marele mandat, mandatul ucenicizării. Singurul imperativ al textului din Matei este: faceți ucenici! Sau, ucenicizați! Celelalte verbe, la participiu în original, se subordonează acestui imperativ și descriu modalitățile prin care putem împlini mandatul ucenicizării. Vă îndemn, așadar, dragi creștini, ucenici ai Domnului Isus ca, în anul acesta să ne focalizăm pe mandatul ucenicizării. Să urmărim 3 realități prezentate de textul biblic despre acest mandat.

 1. Autoritatea mandatului, v18.

Autoritatea mandatului are câteva caracteristici paradoxale:

 1. Deplină (toată autoritatea) și delimitată pentru o acțiune specifică (ucenicizarea).
 2. Directă ( a Domnului Isus) și delegată (ucenicilor, 2Corinteni 5:20).
 3. Divină (Domnul Isus este Dumnezeu) și dependentă (Domnul Isus o primește de la Tatăl și o are în părtășie cu Tatăl, ucenicii o primesc de la Domnul Isus, prin Duhul Sfânt și o au în dependență de El)

Concluzie aplicativă: Mandatul ucenicizării este un mandat de autoritate a Domnului Isus. Este singurul mandat pentru care El ne-a dat și ne-a garantat autoritate de la El. În orice altceva vrem să ne implicăm, nu avem garantată autoritatea Domnului Isus.

 1. Aplicarea mandatului, v19-20a.

Sunt 3 modalități precise prin care noi putem și trebuie să aplicăm mandatul dăruit de Domnul Isus.

 1. Implicare evanghelistică, v19. ” Duceți-vă” cu Evanghelia, să vestim evanghelia, este implicit aici.

Primul pas în ucenicizare este evanghelizarea, confruntarea cu Evanghelia. Câmpul de lucru pentru evanghelizare este amplu. Trebuie să avem în vedere toate națiunile, etniile, limbile pământlui

 1. Integrare eclesială, v19. „ botezându-i în Numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt”

Impllicații:

 • Modalitatea botezului – Scufundare
 • Mărturisirea la botez – Numele Sfintei Treimi
 • Motivația botezului – Schimbarea candidatului, identificarea cu Hristos și biserica Lui

 1. Învățătura edificatoare, v20a.

Detalii:

 • Concentrată pe practică, ”Învățați-i să păzească”
 • Conformă cu poruncile Domnului Isus, ” tot ce v-am poruncit”
 • Continuă până la venirea Domnului

Harul nostru în acțiunea aceasta de învțăre este că, noi nu trebueie să inventăm învățătura, ci trebuie să o luăm așa cum ne-a lăsat-o Domnul Isus în Scripturi.

Concluzie aplicativă: Mandatul ucenicizării trebuie aplicat așa și numai așa cum ne-a poruncit Domnul Isus.

 1. Asistența mandatului, v20b.

Precizări:

 1. Personală – Domnul Isus Însuși, ”Eu sunt…
 2. Puternică – ”Eu sunt” – Numele lui Dumnezeu, Iavhe – Domnul este cu noi.
 3. Permanentă – ”în toate zilele”
 4. Plenară – ”până la sfârșitul veacului”

Concluzie aplicativă: Promisiunea asistenței peronale a Domnului Isus este doar în lumina mandatului încredințat. Nu putem aștepta prezența Lui specială, dacă noi nu sunte implicați în mandatul dat de El.

Concluzie finală:

Mandatul dat de Domnul Isus ucenicilor, bisericii Sale este unul clar și categoric. Domnul nu-și schimbă planul și misiunea. Mandatul dat de El rămâne valabil și în 2015, rămâne valabil până la sfârșitul veacului. Este un mandat cu autoritate, este un mandat care trebuie aplicat specific și este un mandat care se bucură de asistența sigură și puternică a Lui.

Să ne implicăm în acest mandat cu toată ființa noastă și nu vom regreta! Amin.

Ilie Bledea, Făget – TM, 05.01.15