MÂNTUIRE NI S-A DAT

„Ce să fac ca să fiu mântuit?” (Faptele Apostolilor 16:30) este o întrebare fundamentală pentru omul care înțelege dintr-o dată că este pierdut. „A fi salvat” rezumă adesea toată nevoia unui suflet și, în egală măsură, tot ceea ce Evanghelia Domnului Isus îi oferă. Mântuirea implică iertarea lui Dumnezeu, îndreptățirea față de Dumnezeu, răscumpărarea de la Dumnezeu și împăcarea cu Dumnezeu. De aceea se vorbește în Biblie de „o mântuire așa de mare” (Evrei 2:3), expresie care reunește diferite aspecte ale puternicei intervenții a lui Dumnezeu în favoarea omului.

Fiind vinovați, avem nevoie de iertare, fiind condamnați, ne trebuie îndreptățirea. Fiind robi, trebuie să fim răscumpărați, fiind vrăjmași, trebuie să fim împăcați și în sfârșit, dacă suntem pierduți, avem nevoie de mântuire. Da, mântuirea lui Dumnezeu este eliberarea de orice pericol care ar putea să ne amenințe în prezent sau în viitor.

Dacă Dumnezeu ne mântuiește astfel, El o face numai prin dragoste și prin har (Efeseni 2:5), spre a ne introduce în cele mai mari binecuvântări. Suntem salvați dintr-o stare detestabilă și chemați spre o stare fericită (2 Timotei 1:9).

A fi mântuit înseamnă a fi salvat din groapa pieirii, a fi înălțat până la tronul cerului, a fi scăpat de mânia viitoare, a fi eliberat de sub blestemul păcatului și capabil să guști din dragostea lui Dumnezeu. Hristos Domnul le dăruiește păcătoșilor toate aceste lucruri.

Cum? Două condiții sunt puse de către Evanghelie: păcătosul să se pocăiască de păcatele lui și apoi să creadă că Domnul Isus este singurul Mântuitor venit de la Dumnezeu. Nimic altceva! Faptele noastre nu rezolvă problema mântuirii pentru că ele sunt fapte firii pământești și tocmai pe acestea le condamnă Dumnezeu. Aurul, argintul sau pietrele noastre scumpe n-au nicio trecere când vorbim de mântuirea sufletului. Vinovăția noastră nu poate fi acoperită cu bani. Singurul mijloc de mântuire este jertfa supremă, sacrificiul fără de vină al Aceluia care a fost Mielul lui Dumnezeu, Domnul Isus Hristos.

Dacă este așa, atunci renunță la păcat și întoarce-te numai spre Hristos, pentru mântuirea ta. Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, născut din Fecioara Maria, care a suferit în vremea lui Pilat din Pont, a fost răstignit, a murit, a fost îngropat și a înviat a treia zi, pentru a-i mântui pe cei păcătoși. Iată de ce a venit El în lume.

„A Lui, care ne iubește, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele Său și a făcut din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu, Tatăl Său: a Lui să fie slava și puterea în vecii vecilor! Amin” (Apocalipsa 1:5,6).

Pastor Ioan Cocîrțeu