Marius Ianc – un prooroc pretuit în patria lui

Obisnuim sã spunem adeseori, bazându-ne pe cuvintele Mântuitorului, cã: ” Nicãieri nu este pretuit un prooroc mai putin decât în patria si în casa lui!”

Aceastã expresie este în cele mai multe cazuri adevãratã. Sunt numerosi pastori care sunt apreciati în întreaga lume  pentru lucrarea ce o fac, mai putin acolo unde  s-au nãscut sau au crescut. Si totusi existã si exceptii! Iar una din aceste exceptii este în Comunitatea  Baptistã Timisoara. Colegul si prietenul meu, pastorul Marius Ianc, se bucurã de aprecierile frãtietãtii din întreaga tarã, dar si a celor din satul lui natal.
 
Am observat din nou acest lucru duminicã, 30 iulie, când credinciosii baptisti din Jebel, Ciacova, Pãdureni si Sag au venit cu bucurie  si cu inima plinã de multumire la un serviciu special de închinare în Biserica Baptistã din Jebel. S-au împlinit 25 de ani de când pastorul Marius Ianc a fost ordinat, iar  bisericile pe care le pãstoreste au considerat cã trebuie sã multumeascã lui Dumnezeu pentru slujitorul lor.
 
Pastorul Marius Ianc s-a nãscut la data de 1 noiembrie 1967 într-o familie de credinciosi baptisti. Neexistánd adunare baptistã, în vremea regimului comunist, la Pãdureni, satul în care pãrintii lui locuiau, acestia au fost nevoiti sã meargã pe jos sau cu bicicleta în localitatea Jebel pentru fiecare serviciu de închinare sau repetitie. Distanta era de 6 km, dar familia Ianc si alte familii baptiste din satele învecinate nu considerau acest lucru ca fiind un efort prea  mare în dorinta lor de a se închina lui Dumnezeu si a se întâlni cu fratii si surorile de aceeasi credinta.
 
Aproape în fiecare duminicã Marius recita poezii si cânta, alãturi de alti copii si tineri din zona Jebel. Cu timpul a fost provocat de cãtre bãtrânii bisericii sã conducã programul tinerilor sau orele de rugãciune. Studiind mai atent Cuvântul lui Dumnezeu a ajuns la concluzia cã este pãcãtos si are nevoie de mântuire. La vârsta de 21 de ani, în data de 15 mai 1988, a fost botezat în 
aceeasi bisericã de cãtre pastorul Ilie Tinco. Botezul  lui a fost o expresie a pocãintei si credintei personale si nu un ritual sau o obligatie fata de pãrinti.
 
Vãzând pasiunea lui pentru lucrarea de predicare si darurile cu care Dumnezeu l-a inzestrat, Biserica din Jebel l-a recomandat sã urmeze cursurile de pregatire teologicã. A ales sã studieze la Universitatea Emanuel din Oradea, iar în 5 iulie 1992 a fost ordinat ca pãstor în Biserica în care a crescut. La serviciul de ordinare au predicat pastorii: Ion Râncu, Ilie Tinco si Eugen Groza.
 
Începuturile slujirii nu au fost usoare. Biserica din Jebel este una din cele mai vechi din Comunitatea Timisoara. Pe längã lucrarea de pãstorire  a acestei biserici, Marius s-a implicat în lucrarea de evanghelizare si plantare de noi biserici. Împreunã cu credinciosii din Jebel, pastorul Marius Ianc a contribuit la plantarea a 8 biserici si la construirea  a 4 lãcase de închinare. A botezat peste 170 de suflete, a predicat la peste 1000 de evanghelizãri, în peste 200 de biserici.
Lucrarea lui de propovãduire a Evangheliei include, pânã acum, 12 tari.
 
Am slujit alãturi de Marius 9 ani la nivelul Comunitatii Baptiste Timisoara. În calitatea sa de secretar al Comunitatii m-a sprijinit în activitatea spiritualã si administrativã. Am condus sedintele cu pãstorii, am organizat împreunã conferinte pastorale, am sfãtuit bisericile locale în problemele lor, am mentorat pastori mai tineri decât noi, am organizat împreunã evanghelizãri sau ne-am implicat în activitãti caritabile. Am avut (si încã avem) o colaborare excelentã. Sunt convins cã aceastã colaborare va dura pânã la finalul alergãrii noastre pe acest pãmânt.
 
Marius este un crestin matur, un om echilibrat, um pãstor duhovnicesc, un administrator bun si mai ales un evanghelist eficient. Cei care îl cunosc pot confirma cã Marius este un om al pãcii, un lider vizionar, un slujitor dedicat, un colaborator de nãdejde si un om minunat.
 
M-am simtit onorat ca duminicã, alãturi de pastorii Ilie Tinco si Eugen Groza, sã particip la un serviciu special de multumire, la adresa lui Dumnezeu, organizat de bisericile din cercul Jebel, în semn de apreciere fatã de un profet care este iubit în patria sa.
 
Cântãrile pline de har ale tinerilor din zona Jebel, dirijate de Debora-Lavinia, fiica fratelui Marius, cuvintele frumoase rostite de diaconii bisericilor, aprecierile autoritãtilor locale, rugãciunile fratilor si surorilor prezenti la adunare si agapa de la finalul întâlnirii mi-au arãtat cã un pãstor poate fi apreciat si respectat si  dupã 25 de ani de slujire, chiar în propria “patrie”.
 
Le-am amintit bisericilor prezente la Jebel cuvintele apostolului Pavel: “Prezbiterii care cârmuiesc bine sã fie învredniciti de îndoitã cinste” ( 1 Timotei 5:17a). Marius Ianc si sotia lui Tabita meritã respect si apreciere, din partea bisericilor pe care le slujesc, dar si din partea noastrã, a colegilor de lucrare.
 
Fie ca Dumnezeu sã dãruiascã familiei pastorului Marius Ianc mult har în slujire si noi puteri în lucrarea de propovãduire a Evangheliei! 
 
Ionel Tutac