Mesaj de Nașterea Domnului

Dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său născut din femeie, născut sub lege ca să răscumpere pe cei ce erau sub Lege, pentru ca să căpătăm înfierea… (Gal.4:4,5)

Iubiți frați și surori,

Am ajuns prin harul lui Dumnezeu la sfârșitul unui alt an, dar mai ales, în perioada în care sărbătorim venirea Domnului Isus Cristos în lumea noastră. Acest eveniment unic în planul lui Dumnezeu și care constituie unul din cele mai adânci adevăruri ale credinței creștine- nu încetează să ne copleșească și să ne umple inimile de uimire și adorație. Gândul că Domnul gloriei a fost în stare de un act de smerenie așa de mare din dragoste pentru noi, păcătoșii, este mult mai mult decât mințile noastre pot înțelege. De aceea, taina Întrupării se cere a fi primită prin credință deplină în puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. 

Să Îi mulțumim pentru darul Său nespus de mare! Să îi mulțumim apoi pentru planul conceput din veșnicie și adus în actualitate la împlinirea vremii- in momentul cel mai propice ales de Dumnezeu. Să Îi mulțumim Lui și pentru actorii umani ai primului Crăciun, care s-au lăsat la dispoziția lui Dumnezeu pentru a-și împlini rolurile legate de venirea Mântuitorului printre noi. Dar mai ales, să Îi mulțumim că nașterea Lui, din femeie, sub Lege ne aduce în dar răscumpărarea și dreptul de copii de Dumnezeu (Gal.4:5).

Anul care se încheie nu a fost poate un an fast pentru mulți dintre noi. Războiul din țara vecină, crizele multiple (energetică, alimentară, climatică, etc) au redus nivelul de trai al multora și au creat îngrijorări și temeri cu privire la viitor. Unii dintre noi am pierdut în acest an pe cineva drag, iar aceste sărbători ne găsesc singuri și cu lacrimi pe obraz. În ciuda acestor situații, copiii Domnului se pot bucura în Dumnezeul mântuirii lor, Cel puternic și în stare să mântuiască în chip desăvârșit și să Își conducă turma până la limanul veșniciei. Să avem încredere și în noul an în Cel ce a promis că Îți va zidi biserica Sa.

Din partea Comitetului Comunității Bisericilor Baptiste Timișoara, dorim tuturor credincioșilor baptiști- membri ai bisericilor noastre și aparținători, precum și prietenilor noștri sărbători binecuvântate cu pace și har ceresc în inimile și familiile voastre! El să fie bucuria poporului Său și in 2023!

Președinte,

Marius Birgean

Secretar,

Florin Iosub