Mesaj de sărbători

Dragi frați şi surori,

În aceste zile de sfântă sărbătoare ne aducem aminte încă odată că Întruparea Domnului Isus Hristos este dovada cea mai evidentă că paşii lui Dumnezeu pe pământ sunt mai importanți decât paşii omului pe Lună. 

La acest important praznic doresc ca Pruncul născut în ieslea Betleemului să vă umple casele de bucurie şi pace!

Mă rog în acelaşi timp ca serviciile speciale de închinare din Bisericile Baptiste să fie un prilej de proslăvire a Mântuitorului nostru, o ocazie de creştere spirituală şi o oportunitate de a răspândi Vestea Bună a Naşterii lui Hristos semenilor noştri. 

Sărbători pline de har şi bucurie!

Ionel Tuțac
preşedintele Comunității Bisericilor Creştine Baptiste Timişoara

Ionel Tuțac