Mesaj de sărbători

Moartea şi învierea Domnului Isus Hristos au reprezentat  cele mai importante evenimente din scurta viață pământească a Fiului lui Dumnezeu. Prin moartea Sa la Calvar s-a refăcut relația dintre omul muritor şi Dumnezeul etern, a fost iertată vina păcatului nostru, iar prin învierea Sa triumfătoare ne-a fost redată garanția trăirii veşnice alături de Hristos şi de cei care au plecat înainte de noi în veşnicie. 

La acest praznic glorios ne rugăm  ca Dumnezeu să aducă înviorare în toate bisericile din Comunitatea noastră!Să aveți parte de sărbători pline de har, cu bucurie şi pace, iar atmosfera de închinare din bisericile noastre să fie o provocare  pentru prietenii noştrii de a-L cunoaşte personal pe Cel care a biruit moartea şi este viu în vecii  vecilor!

Hristos a înviat!

Ionel Tuțac