MESAJUL Consiliului Bisericilor Evanghelice din Ucraina condamnă corupţia

Praying-Hands-BibleUnul din motivele de rugăciune, pe agenda Postului de trei zile în Ucraina, este corupţia. Potrivit membrilor Consiliului Bisericilor Evanghelice Protestante din Ucraina, pe lângă ameninţările externe şi interne care distrug statul vecin, corupţia este cel mai periculos inamic pentru care trebuie să ne rugăm şi să postim.

În acest sens, membrii Consiliului Bisericilor Evanghelice Protestante din Ucraina au scris o adresare către creştinii care sunt chemaţi la post şi rugăciune şi către autorităţile statului. Vă invităm să faceţi cunoştinţă cu mesajul făcut public pe site-ul Uniunii Baptiste din Ucraina.

„Dragi compatrioți!
În fiecare zi, pe lângă noutățile despre război cu vrăjmașii din afara hotarelor, noi tot mai mult auzim despre dușmanul din interior. E umilitor de recunoscut, dar pagubele cauzate de corupție sunt colosale. Păcatul furtului distruge fără milă națiunea noastră.

Sfânta Scriptură ne avertizează despre cauzele acesteia și se afirmă foarte categoric în privința consecințelor drastice ale acestei epidemii mortale: „Un împărat întărește țara prin dreptate, dar cine ia mită, o nimicește”. ( Proverbe 29:4). „Cel rău primește daruri pe ascuns, ca să sucească și căile dreptății”. (Proverbe 17:23)

Absența îndrumării sănătoase spiritual sau de multe ori indiferența ne-a transformat într-un popor „unde căpeteniile cetății judecă pentru daruri, preoții lui învață pe popor pentru plată, și proorocii lui proorocesc pe bani; și mai îndrăznesc apoi să se bizuie pe Domnul și zic: Oare nu este Domnul în mijlocul nostru? Nu ne poate atinge nici o nenorocire!” (Mica 3:11)

Fiind conștienți de responsabilitatea noastră comună pentru soarta statului și națiunii noastre, vă îndemnăm fierbinte pe toți să vă rugați Domnului ca poporul nostru să înceapă a-L căuta pe El. Din experiența altor popoare și state putem vedea că schimbările spre bine pentru fiecare persoană în parte, cât și pentru întreaga națiune încep odată cu conștientizarea faptului că fără Dumnezeu suntem nimic, doar el e tot de ce avem nevoie. Îndemnăm toți creștinii care nu sunt nepăsători să se roage fierbinte și sincer Domnului pentru protecția și însănătoșirea spirituală a căpeteniilor, dregătorilor, cât și a întregului popor. Noi chemăm pe toți la post și rugăciune generală pentru siguranța și protecția Ucrainei de amenințările atât externe, cât și interne: 9-11 aprilie în conformitate cu reglementările fiecărei Biserici. Fiecare trebuie să fie conștient de responsabilitățile personale pe care le are în fața lui Dumnezeu și în fața propriei conștiințe: „Ferește-te de o învinuire nedreaptă, și să nu omori pe cel nevinovat și pe cel drept; căci nu voi ierta pe cel vinovat. Să nu primești daruri; căci darurile orbesc pe cei ce au ochii deschiși, și sucesc hotărârile celor drepți”. (Exod 23:7-8) Să luăm aminte că fiecare trebuie să plătească un preț și să se jertfească pentru bunăstarea și prosperitatea națiunii.

Shimbările îmbucurătoare care au avut loc în viața lui Zacheu după întâlnirea cu Domnul Isus să ne fie ca motivare de a ne ruga pentru toți funcționarii de stat ai Ucrainei. Vă îndemnăm, dragi „slujitori ai Lui Dumnezeu” (conform Romani 13) să țineți bine minte jurământul pe care l-ați dat, ca funcționar de stat, dar, și mai mult, să țineți minte despre responsabilitatea pe care o aveți înaintea Dumnezeului Atotputernic.

Stimate Domn’ Președinte, vizând la autoritatea deplină care v-a fost încredințată, conform Sfintei Scripturi, vă rugăm insistent: „Alege din tot poporul oameni destoinici, temători de Dumnezeu, oameni de încredere, vrăjmași ai lăcomiei” (Exod 18:21). Generația prezentă cât și cele viitoare vor aprecia mult reformele în activitatea liderilor statului, cât și modificările binevenite în activitatea autorităților locale. Vă asigurăm că rugăciunea și slujirea sufletelor rătăcite și în continuare vor servi bunăstării Ucrainei.

Membrii Consiliului Bisericilor Evanchelice Protestante:
Mihailo Panociko, prim Episcopul Bisericii creștinilor evanghelici din Ucraina
Vasilii Raicineț, prim Episcopul Uniunii Bisericilor creștin – evanghelice din Ucraina
Valerii Antoniuk, Președintele Uniunii Evanghelice Baptiste din Ucraina
Serghii Dațko, Președintele Asociației Bisericilor misionare creștin evanghelice din Ucraina
Anatolii Gavriliuc, prim Episcopul Centrului bisericilor creștine carizmatice independente din Ucraina
Anatolii Caiujnîi, președintele Consiliului Bisericilor Evanghelice independente din Ucraina
Serghii Șaptala, președintele Frățietății Bisericilor independente și Misiunilor creștin evanghelice din Ucraina
Leonid Padun, prim Episcopul Bisericii Creștin Evanghelice ucrainene
Veceslav Gorpânciuk, Episcopul Bisericii Luterane ucrainene
Pâlâp Savocika, pastorul Asociației bisericilor creștin evanghelice Mântuirea
Maxim Tâhonov, președintele bisericilor Reformate evanghelice din Ucraina

sursa: stiricrestine.ro