Mesajul Federatiei Europene Baptiste

În acest an Vestul  și Estul sărbătoresc  Învierea Domnului doar la o săptămână distanță, așa că vă scriu din partea EBF pentru a ura tuturor Uniunilor și Convențiilor noastre membre un Paște binecuvântat.

În timp ce vă scriu ne aflăm în Săptămâna Mare în Marea Britanie, când pășim din nou cu Isus pe drumul Crucii în întunericul trădării și crucificării. Este bine că nu avansăm prea ușor de la Osana Duminicii Floriilor către Aleluia Duminicii Învierii. Meditarea la suferințele și patimile Domnului Isus duce la accentuarea uimirii la vederea iubirii lui Dumnezeu care se întinde într-atât încât să ne salveze și să ne elibereze. Așadar, este bine să intrăm în experimentarea Cinei Domnului, agoniei de la Ghețimani și întunericului Vinerii Mari.

Această sărbătoare ne ajută, de asemenea, să ne ațintim privirile spre cei a căror viață este amenințată de violență și conflicte. Chiar cu zece zile în urmă membrii Comitetului Executiv al EBF au fost în Amman, Iordania, întâlnindu-se cu lideri din majoritatea Convențiilor din Orientul Mijlociu. Am vrut să îi asigurăm că, în pofida tuturor intrigilor politice turbulente ale Orientului Mijlociu care izbucnesc  atât de ușor în violență, precum Siria la momentul actual, și în pofida tuturor incertitudinilor cu privire la viitor, Cristos, care a pășit în întunericul cel mai adânc al lumii, este alături de ei, și noi, ca popor al Lui, suntem, de asemenea, alături de ei.

Desigur, știm că dincolo de întuneric strălucește lumina Învierii. Suntem un popor al sărbătorii Învierii într-o lume a Vinerii Mari. Dumnezeu L-a înviat pe Isus din morți pentru ca suferința și moartea să nu mai aibă niciodată ultimul cuvânt. Aceasta este credința învierii pe care o proclamăm din nou bucuroși la sărbătorirea Paștelui.

Așadar, vă rog să vă amintiți în special de frații și surorile noastre din ținuturile Bibliei, acolo unde evenimentele importante ale Patimilor și Învierii lui Cristos au avut loc pentru prima dată, ca atunci când aceștia vor păși pe drumul Crucii să fie siguri de prezența Cristosului cel Înviat alături de ei.

Cristos a înviat!

Cu adevărat a înviat!

Aleluia!

Har și pace,

Tony Peck

Secretar General

European Baptist Federation