MESAJUL PREȘEDINTELUI UNIUNII BAPTISTE

viorel-iugaIubiți frați și surori în Cristos,
Probabil cei mai mulţi dintre noi deja am aflat de decizia pe care a luat-o vineri, 26 iunie 2015, Curtea Supremă de Justiţie din SUA. Din nefericire, cu un vot de 5 la 4 Curtea a decis legalizarea căsătoriilor între persoanele de acelaşi sex. Decizia aceasta trebuie respectată în toate cele 50 de state ale Americii. În acest context dificil, când se legiferează tot mai multe practici care contravin învăţăturii clare a Sfintelor Scripturi, vă chem să avem în adunările de mâine un timp special de rugăciune pentru fraţii şi surorile noastre de credinţă din SUA. 

În primul rând, să Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru toţi fraţii noştri de credinţă care şi-au exprimat deschis şi clar dezacordul faţă de această decizie. Ne bucurăm de toţi cei care au spus răspicat că din punct de vedere al Scripturilor, familia este formată dintr-un bărbat şi o femeie care au intrat în legământ pe viaţă. Apreciem vocile care au reafirmat fără echivoc că familia, respectiv căsătoria, nu a fost legiferată de niciun for, tribunal sau guvern pământesc, ci de Domnul, Creatorul nostru. În consecinţă, noi nu avem voie să redefinim ceea ce Îi aparţine lui Dumnezeu.
Prevăzând care vor fi consecințele acestei decizii istorice, vă chem cu insistenţă să cerem pentru fraţii şi surorile de credinţă din SUA putere, înţelepciune şi statornicie lângă învăţăturile clare şi curate ale Sfintelor Scripturi. Vă chem să cerem protecţie pentru copii, discernământ pentru tineri, înţelepciune pentru familii şi curaj pentru predicatori.
Să ne rugăm şi pentru cetăţenii Americii! Naţiunea aceasta a fost mult timp o binecuvântare pentru multe țări, pentru mulţi români şi pentru România. Să ne rugăm Domnului ca naţiunea aceasta să se întoarcă din nou cu faţa spre Domnul şi să nu uite principiile biblice pe care a fost clădită şi întărită.
Sigur, în timp ce ne rugăm cu credinţă pentru alţii, nu uităm să ne rugăm şi pentru noi. Convinşi că răul se va extinde şi va veni cu repeziciune spre noi, să cerem întărirea convingerilor biblice şi un spirit accentuat de veghere. 
Chiar dacă vremurile sunt tulburi, vă reamintesc tuturor că avem un Dumnezeu atotputernic, Care conduce mersul istoriei. Suntem plini de pace știind că Isus Cristos, Domnul nostru, este viu şi ţine Biserica în mâinile Lui puternice. Haideți încă o dată să Îi mulţumim, să ne liniştim inimile în El şi să ne dedicăm mai mult slujirii Lui. Scriptura ne asigură că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu, şi anume, spre binele celor ce sunt chemaţi după planul Său (Romani 8:28).
Cu pacea Domnului în suflet, cu decizia pentru o viaţă personală mai sfântă în minte, cu rugăciuni pentru statornicia fraţilor de credinţă pe buze şi cu iubire biblică faţă de toţi oamenii în inimă, să ne pregătim temeinic pentru slujire şi pentru revenirea Domnului Isus Cristos.
Pastor Viorel Iuga
Președintele Uniunii Baptiste din România