Mîntuit ieri, azi și mâine-un mesaj pentru creștinii împrăștiați (1 Petru 1:1-12)

Destinatarii lui Petru sunt creștinii din Asia Mică. Provinciile în care au fost împrăştiaţi creştinii sunt enumerate în ordine, începînd de la est înspre vest. Unii sugerează că Petru chiar ar fi parcurs acest traseu în drumul lui spre Roma. Deşi ei sunt împăştiaţi în toată lumea, ei sunt uniţi într-o credinţă comună.

1. Au fost aleşi „după ştiinţa mai dinainte a lui Dumnezeu Tatăl” (1Pet. 1:2)

2. “Au căpătat o credinţă …de preţ “(2Pet. 1:1)

3. Creştinii cărora le scrie Petru erau din provinciile evanghelizate de Pavel în călătoriile lui misionare. 

Uneori creştinii sunt în încurcătură cînd trebuie să răspundă la întrebarea „eşti mîntuit?”. Ei se tem că un răspuns pozitiv ar însemna că faci pe sfîntul. Discuţia lui Petru despre mîntuire ca fiind la modul trecut, prezent şi viitor ar trebuie să ne dea un răspuns la această întrebare de cea mai mare importanţă.


I. Mîntuirea este  viitoare (v.3-5)


A. Naşterea din nou oferă o speranţă vie 1. Speranţa întotdeauna este legată de viitor.2. Această speranţă se bazează pe învierea lui Isus. Pavel confirmă (1Cor.15:12-19). 

B. O  moştenire îi aşteaptă pe cei care sunt mîntuiţi 1. Este nepieritoare, veşnică. Mîntuirea este comoara despre care Isus vorbeşte în predica de pe munte (Mat.6:19,20).2. Este rezervată în cer pentru aceia care prin credinţă se predau în grija protectoare a lui Dumnezeu. 

C. Este o mîntuire care este gata a fi dezvăluită în timpul din urmă. 

1. În mintea lui Dumnezeu este gata pregătită şi nu va fi nici o întîrziere. Se va întîmpla aşa cum apare fulgerul dintr-o parte în alta.

2. Acel moment suprem va fi unul neaşteptat pentru oameni, aşa cum o casă este invadată de un hoţ (2 Pet.3:10).

3. Un cer nou şi un pămînt nou vor asigura condiţiile atît pentru re-crearea cît şi restabilirea omenirii (revenirea la forma iniţială) (2 Pet.3:11,12).

4. Aceia care s-au îmbrăcat cu neprihănirea lui Hristos vor găsi acolo o „casă a neprihănirii” (2 Pet.3:13).

II. Mîntuirea este prezentă(v.6-9)


A.   Este o sursă de bucurie în viaţa de fiecare zi. 

1. Bucuria şi fericirea caracterizează viaţa creştină( Filip. 3:1; 4:4).

2. Bucuria este posibilă chiar atunci cînd eşti confruntat cu tot felul de încercări. Petru scrisese poate în timpul în care persecuţia lui Nero împotriva creştinilor îşi mai pierduse din agresivitate şi mai pălise. Pavel a fost decapitat în 67 d.H. şi Petru a fost crucificat în 68 d.H.

3. Acea scurtă vreme de suferinţă este relativă, în contrast cu cei o mie de ani sau chiar cu veşnicia.4. Credinţa îşi dovedeşte autenticitatea prin rămînerea în picioare chiar în mijlocul încercărilor. 

B.   Creştinii primesc chiar acum rezultatul şi  scopul credinţei lor: mîntuirea. 

III. Mîntuirea este trecută (v.10-22)

A.  Mîntuirea a fost profeţită, însă nu a fost înţeleasă pe deplin. 

1. Profeţii mereu puneau marea întrebare – Cine ? Ce? Cînd?

2. Patimile lui Hristos au fost profeţite, însă nici chiar Petru nu a înţeles acele profeţii (Mat.16:21-23). 

B.  Cuvintele profeţilor au fost explicate de evanghelie. Vechiul Testament a fost temelia; Noul Testament  este suprastructura. Vechiul Testament  a fost tunul ; Noul Testament  este proiectilul. 

C. Chiar şi îngerii tînjeau să afle informaţii. 

1. Ce părere au avut ei atunci cînd Isus a părăsit cerul? Ce părere au avut despre  agonia de pe Calvar?  Ce  s-au gîndit atunci cînd El S-a întors în slavă?

2. Îngerii nu pot învăţa despre mîntuire prin experienţa personală. Ei nu sunt mîntuiţi (Evr.2:16).

3. Planul de mîntuire a lui Dumnezeu a fost  făcut cunoscut celor  din „locurile cereşti”  doar  prin intermediul bisericii (Efes. 3.10)

4. Îngerii nu au capacitatea de a învăţa treptat, pe măsură ce se dezvăluie planul lui Dumnezeu.

CONCLUZIE
Cum se răspunde la întrebarea “Eşti mîntuit ?”  În conformitate cu ceea ce spune Petru, răspunsul nostru este clar : “Am fost, sunt  şi voi fi mîntuit!”

Samy Tuțac