Muzeul Bibliei

Astăzi se împlinesc 372 ani de la tipărirea Noului Testament în limba română!

Data de 21 ianuarie 1648 rămâne în istoria poporului român o zi de referință, fiind momentul în care a fost tipărită prima traducere integrală a Noului Testament în limba română, dar cu caractere chirilice.

Traducerea Noului Testament de la Alba Iulia (Bălgrad) a fost inițiativa principelui calvin transilvănean George Rákoczi, care a şi sprijinit financiar apariția cărții sfinte.

Traducerea a fost realizată de către mitropolitul Transilvaniei, Simion Ştefan, care în 1651 avea să traducă şi cartea Psalmilor.

Alături de Cazania lui Varlaam,  Noul Testament de la Bălgrad, reprezintă cărțile care au deschis porțile pe care s-a clădit limba română literară.