MUZICA ȘI ÎNCHINAREA


Ca trup al bisericii, noi suntem implicați în închinare de câte ori ne întâlnim. Închinarea în biserică poate fi definită ca ceea ce facem noi când ne întâlnim cu Dumnezeu, cu Cuvântul Său și poporul Său într-un asemenea mod încât mintea este pregătită, voința este dedicată și dorința este aprinsă pentru a face voia lui Dumnezeu.

Închinarea nu este o atmosferă sau o emoție, deși ambele pot fi implicate. Nu înseamnă doar a fi cu poporul lui Dumnezeu, deși și acest lucru poate fi implicat. Închinarea constă din două lucruri: revelație și răspuns. Putem învăța despre Dumnezeu, dar până când acea cunoștință nu se traduce în acțiune, noi nu ne închinăm cu adevărat lui Dumnezeu. Într-un serviciu de închinare, congregația este adusă în contact cu descoperirea lui Dumnezeu prin Cuvântul Său. Apoi noi răspundem acelei descoperiri prin atenția noastră, prin dărnicia noastră, prin cântul nostru.

Când biserica se adună pentru închinare, ea urmărește proslăvirea lui Dumnezeu, evanghelizarea celor pierduți și zidirea celor credincioși. În toate acestea muzica este parte integrantă.

Cântarea bisericii Îl onorează pe Dumnezeu. Muzica este poruncită de Dumnezeu și conținutul cântării noastre ar trebui să fie lauda lui Dumnezeu. Din moment ce muzica este o expresie emoțională, a cânta cu sinceritate arată faptul că inimile noastre sunt întoarse înspre Dumnezeu. Cântul conține o expresie a laudei noastre. Cântarea de laudă ne va permite să ne exprimăm în limbajul pe care adeseori nu-l putem formula de unii singuri. Când înmulțești această trăire divină la sute de oameni, experiența poate fi copleșitoare.

Adevărata închinare va produce rezultatul evanghelizării, dar evanghelizarea nu este un înlocuitor pentru închinare. Un program muzical care Îl înalță pe Hristos va avea un impact asupra unui om pierdut care îl vede sau aude, dar impactul va fi în înălțarea lui Hristos, nu în atracția muzicii. Muzica nu este niciodată folosită în Scriptură ca o cale de a câștiga pe cei pierduți. Când Îl glorificăm pe Dumnezeu, cu Dumnezeu ca și public, omul pierdut obține perspectiva corectă despre propria-i păcătoșenie. Evanghelismul a fost și este mult ajutat de muzica în care se vede asemănarea cu Hristos prezentată de interpreți care sunt asemenea lui Hristos.

În același timp, muzica este o unealtă ideală și pentru a ajuta la zidirea în credință a sfinților. Prin programul muzical al bisericii, adunările vin în contact constant cu adevărul. Amintiți-vă că oamenii nu părăsesc biserica murmurând predica. Memorând cântări bune, adunările noastre memorează de fapt doctrină bună. Muzica este folosită în educație. Câte versete din Scriptură știi astăzi datorită cântecelor pe care le-ai învățat ca și copil? Ceea ce învățăm în cântecele noastre ne poate fi de un mare ajutor în vremuri de descurajare sau nevoie. Cel mai important este însă că muzica aduce adunărilor noastre ocazia de a exprima bucuria pentru ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi.

„Cântați lui Dumnezeu, cântați!”

(Psalm 47:6)

Pastor Ioan Cocîrțeu