Necrolog pastor Petru Liuba

SWScan0055Pe data de 12 august 2013,dupa 82 de ani,Fratele Liuba Petru și-a încetat alergarea pe pământultul acesta, dovedind încă o data în plus ca nimeni nu este veșnic in lumea aceasta,chiar dacă a depășit baremul celor tari (80 ani).

Pentru Biserica Creștină Baptistă “Sfânta Treime” din Bolvașnița, 15 august e o zi de doliu,conducând pe ultimul drum (drumul pe care merg toți oamenii),pe cel mai brav slujitor al lui Hristos,din Biserica noastră. De-acum vor rămâne amintirile unei vieți de activitate și slujire pastorală a fratelui Liuba Petru. Voi încerca să menționez câteva repere din viața și activitatea fratelui Liuba Petru.

Fratele Liuba Petru, s-a născut la data de 19 ianuarie 1931  în com. Bolvașnița, fiind fiul cel mare din familia fratelui Ioan Liuba si sorei Brândușa Liuba. De tânăr a fost crescut in învățătura Sfintelor Scripturi și i-a plăcut să recite poezii,fiind printre cei mai buni tineri la grupele de Studiu Biblic din Biserică.

A mărturisit pe Domnul Isus ,în apa botezului Nou Testamental, în anul 1945, fiind botezat de pastorul Pavel Rădula din Borlova.

In anul 1950,s-a căsătorit cu sora Afila (Filușca),fiind binecuvântați de Domnul în căsnicia lor,cu două fete: Elena si Romanița.

In anul 1951,Comitetul Bisericii Creștine Baptiste din Bolvașnița,împreună cu Diaconul Matei Solomon si Pastorul Dragomir Nicolae, au hotărât ca fratele Liuba Petru sa fie trimis la Seminarul Teologic Baptist din București, pe care l-a absolvit in anul 1954. In același an,1954,a fost ordinat ca Pastor pentru Bisericile din Petroșnița,Vălișoara,Armeniș si Feneș. În primii ani de slujire pastorală,a lucrat sub îndrumarea fratelui Ilie Negrei si a fratelui Nicolae Dragomir.Slujirea oficială a fratelui Liuba Petru ca Pastor,a fost doar de 9 ani,până in anul 1962,când a fost destituit din slujire,cu ocazia Legii Arondării Bisericilor Baptiste,dată de către  Departamentul Cultelor din România. Cu aceasta ocazie i s-a retras recunoașterea de Pastor. Deși efectiv,nu mai avea recunoașterea ca Pastor din partea Departamentului Cultelor, fratele Petru Liuba și-a continuat slujirea cu aceeași râvnă ca și când era recunoscut ca pastor, ajutând lucrarea Domnului in Bisericile păstorite de pastorii:Dragomir Nicolae,Jigorea Simion, Boșneag Sima,Belciu Busuioc,si Viorel Vuc.Aici pot sa adaug faptul ca pentru mine el a fost un adevarat colaborator, sfătuitor și îndrumător în slujirea mea pastoral.

După ce a fost destituit din slujirea ca Pastor,deoarece nu se întrevedea sub regimul de atunci,nici o cale de revenire asupra  Legii Arondării,fratele s-a orientat spre Scoala de Maiștri electricieni,pe care a absolvit-o in București,fiind angajat apoi ca Maistru electrician la Centrul de Distribuire RENEL din Caransebes,de unde s-a și pensionat.

Pe lângă vocația de slujitor al Evangheliei,fratele Petru Liuba a fost și un om de cultură,având o biblioteca personală foarte bogată in literatura creștină, deoarece i-a plăcut să citească și să studieze foarte mult. A învățat limba engleză singur,studiind și diferite comentarii biblice în engleză. La plecarea fratelui Wurmbrandt din țară, fratele Richard a dorit să-i lase fratelui Liuba parte din bibliotecă. Corespondența a fost  interceptată de Securitate și fratele păstor s-a ales doar cu anchetarea. Fratele Liuba a pus la dispoziția Domnului biblioteca și cunoștințele  învățându-I pe tinerii din comună noțiuni de hermeneutică, homiletică, unii dintre ei ajungând păstori.O altă pasiune a vieții sale a fost să compună poezii creștine,până când cineva i-a sugerat ideea să le tipărească,la care fratele Petru Liuba a motivat ca e scumpă tipografierea, iar  persoana respectivă i-a replicat:”Dar v-ați interesat?”Raspunsul de moment a fost:”Nu” dar acesta a fost imboldul de a se interesa și așa a reușit să publice câteva volume de poezii și cugetări personale.

In anul 2006,prin editura Dalami din Caransebeș, a publicat 2 volume de poezii,intitulate Poezii si Poezii Religioase. In anul 2007,a publicat prin aceeași editură un volum de Cugetări (chiar așa intitulat),și alte 2 volume de poezii intitulate: Poezii Creștine și Poezii,Odă Domnului. În anul 2008 a publicat un nou volum de cugetări,intitulat Gânduri de suflet. În anul 2010  a publicat un volum de Principii si proverbe, și unul de Poezii. În anul 2012 a publicat cartea :  Istoria Bisericii Crestine Baptiste Bolvașnița,iar in anul 2013 a publicat alte 2 volume de poezii,intitulate: Lumina din suflet și Cu Dumnezeu în suflet.

Chiar înainte de a închide ochii pentru lumea de aici,el a lucrat la alte poezii,pe care le dorea să fie într-un nou volum.  Când am fost la el in vizita pe 1 august,mi-a arătat ultima poezie pe care o compusese.

1. Ce mare bucurie, Ce har nemăsurat

Va fi in veșnicie cu-al nostru Împărat

Acolo nu-i durere, Nici plâns și nici suspin

Ci-i veșnic fericire, Ai pace din deplin

2. Acolo vom fi una,Pe veci cu Dumnezeu

Și pentru totdeauna slăvim Numele Său

Un loc mai bun ca cerul,nu este nicăieri

Acolo este locul cu sfinte fericiri

3. Nu vom putea pricepe,de ce atâta har

Și-atâta bunătate,Hristos ne-a dat în dar

Dar vom trăi într-una,așa cum ni s-a scris

Pe veci de veci toți,una, în cer,în Paradis

4. Iubește,dar pe Domnul,pe Salvatorul tău

 Pe Cel ce stă pe tronul,ce-i lângă Dumnezeu

Dă-I slava cuvenită! Cinstește-L ‘nencetat!

Pe Cel ce nu te uita,si-I al tău Împărat.

Pastorul Liuba Petru a fost si va rămâne un slujitor de mare cinste si jertfă pentru cauza Împărăției Domnului Isus Hristos,în toate bisericile din jurul Caransebeșului. Pentru el se potrivesc versurile cantarii Nr.98:”Serv credincios,cel ce bine ai lucrat,Sub grele sarcini tu nu te-ai lăsat. Te vei repauza,dar ceeace ai plantat,în veci va sta, ce-n iubire-ai lucrat” “Asta rămâne,nu vestejește,Ce pentru Isus ai făcut va sta. Căci tu vei trece de-aici lasând toate, Dar ce lui Isus ai facut va sta”  “Plata cereasca cea nemăsurată, Vor primi servii de la Împărat. Nici-un credincios n-a ramâne afară, N-a fi uitat ce aici ai lucrat”.

Serviciul de înmormântare a avut loc în 15 August în localitatea Bolvașnița fiind coordonat de fratele păstor Beniamin Dragu, pastorul local. Evanghelia a fost predicată de frații păstori Lazăr Arnăut (Borlova), Daniel Bărnuț (Reșița), Antonie Cărăbaș  (Peștere) iar un cor format din frații păstori din Valea Timișului și Valea Bistrei au slăvit pe Domnul.

Dumnezeu sa fie glorificat pentru asemenea slujitori. Amin.

Pastor Viorel Vuc