Noi îl propovăduim pe Hristos cel răstignit și înviat

Eu nu știu să predic,dar Cel ce este mai mare decât mine știe. De asemenea ,eu nu pot convinge moral sau spiritual nici un semen,pledând cu argumente proprii,însă Duhul lui Dumnezeu are întotdeauna argumentația potrivită minții fiecărui muritor.

A predica,de fapt, înseamnă a reuși să convingi fie un viciat,fie un îndărătnic neștiutor de Scripturi,fie chiar și pe neînduplecații știutori de Biblie sau cei tari la cerbice în cunoștința spirituală.Ca atare ,aplicându-se și variante, se poate apela la artificii oratorice șocând în expunere,dar nicicând nu se va ajunge la o înțelegere duhovnicească privind harul divin.

Oricum,a te ridica în Numele Celui Atotputernic la înălțimea amvonului este o chemare de sus ce presupune călăuzirea Duhului lui Dumnezeu,exprimată în general ca har,inspirație sau ungere spirituală,fără a avea desigur pretenția de a ști totul.

Numai în acest fel apelul la conștiință determină voința și decizia,rațiunea acceptând revelația divină iar sentimentul separându-se de senzația împlinirii spirituale prin actul religios.

Fără îndoială,aceasta ar putea deveni suflul unei renașteri spirituale,strigătul de pace al unei gândiri radical-atee înfrânte și o încredințare că Biserica lui Hristos nu are ziduri, ci doar ferestre deschise spre sufletele flămânde de spiritualitate și însetate de adevăr și frumos.

Ce poate fi mai înălțător decât să realizezi că revărsarea mărețului har poate cuprinde popoare întregi,națiuni pierdute spiritual,ființe irecuperabile moral,suflete disperate sau inimi deznădăjduite…Frumoasă perspectivă a lucrurilor !

Indiscutabil mântuirea sufletului este alegerea noastră,așa cum veșnicia este darul lui Dumnezeu pentru cei ce vor fi iubit venirea lui Hristos.

În consecință,Evanghelia lui Hristos va ajunge până la marginile pământului prin har și nu prin osteneala celor ce au pierdut identitatea harului promovându-se pe sine în Numele Celui răstignit și înviat – „Dacă vorbește cineva,să vorbească cuvintele lui Dumnezeu,iar dacă slujește cineva,să slujească după puterea pe care i-o dă Dumnezeu!”.

George Marin