Norul intereselor personale care-L ascunde pe Isus…

Acest nor îl ascunde pe Isus în aceeași măsură ca și norul formalismului. Unde sunt cei ce au iubit pe Isus atât de mult că doreau să-L facă rege? Unde-i tânărul bogat și grecii care căutau să-L vadă? Unde este cel care I-a declarat că-L va urma: “În timp ce erau pe drum, cineva I-a zis: – Doamne,Te voi urma oriunde vei merge” (Luca‬ ‭9:57‬). Nu se mai pomenește nimic de ei în restul Bibliei pentru că Isus i-a dojenit și i-a mustrat pentru interesul lor personal. 

El mustră pe Petru și pe fiii lui Zebedei când aceștia cer șederea la dreapta și la stânga Lui. Ei erau reci din cauză că soarele cald al dragostei de aproapele n-a putut pătrunde și încălzi inimile lor din cauza norului prea gros al intereselor personale. Dacă n-am venit la Isus cu păcatele noastre și inima noastră egoistă și dacă nu vom străbate acest nor, punându-ne întreaga noastră ființă în slujba “Aceluia care a trăit numai pentru binele omenirii”, totul e zadarnic.

În cazul acesta este bine să ne gândim la cuvintele: “Niciodată nu v-am cunoscut. Duceți-vă de la mine!…” Iată deci că acest nor desparte pe păcătos nu numai aici pe pământ de tovărășia scumpă a lui Isus, ci chiar și în veșnicie. Pentru aceasta să grăbim a înlătura umbra aceasta care ascunde  strălucirea iubirii lui Hristos.

Simion Cure
(Fragment dintr-o predică rostită cu aproximativ 80 de ani în urmă)
Sursa: Vasile Bel, Istorie Baptistă