Noutăți în Teologie? Doar nu-i meteorologie!

Dumnezeu nu are nevoie de completările noastre!
 
“Oamenii aceştia sunt nişte apostoli mincinoşi, nişte lucrători înşelători, care se prefac în apostoli ai lui Hristos. Și nu este de mirare, căci chiar Satana se preface într-un înger de lumină. Nu este mare lucru dar dacă şi slujitorii lui se prefac în slujitori ai neprihănirii. Sfârşitul lor va fi după faptele lor” (2 Corinteni 11:13-15).

Neputând să-și așeze minciunile pe temelia adevărului pusă în textul Noului Testament, oamenii aceștia, strecurați printre noi, propun revelații noi, proaspete, extra-testamentale. O tot fac așa de două mii de ani, propunându-ne tradiții omenești și fantasmagorii supra-prirituale.
 
Ar exista așa ceva dacă ar exista îmbunătățiri la tabla înmulțirii sau la teorema lui Pitagora!
 
Apostolul Ioan ne interzice categoric să ne asociem cu cei care trec ,,peste ce este scris“ (2 Ioan).
 
Apostolul Pavel declară solemn că orice om sau înger care vine cu o altă Evanghelie trebuie declarat imediat ,,Anatema!“, blestemat aducător de blestem (Gal.1:6-9).
 
Fie ca la această schimbare a anului să ne declarăm inexorabil statornicia și credincioșia, în gând și faptă, la îndreptarul învățăturilor sănătoase, singurul nostru ghid către patria cerească. Noul Testament nu se schimbă!
 
Daniel Branzai