O EVANGHELIE PERICULOASĂ!

În ultimele patru, cinci decenii a început să circule în lumea evanghelică o „altă Evanghelie”, după cum spunea apostolul Pavel, o evanghelie de-a dreptul periculoasă. Conținutul ei sună cam așa: dacă te-ai făcut creștin, s-a terminat cu toate problemele tale din viața cotidiană. Altfel spus, n-o să mai fii bolnav, n-o să mai ai necazuri, iar problemele tale financiare o să fie de domeniul trecutului. Viața ta pe pământ o să fie ca a lui Adam în grădina Edenului înainte de cădere!

În mod categoric, un asemenea mesaj nu este nimic altceva decât un asalt teribil asupra Evangheliei Domnului Isus Hristos.

În a doua jumătate a secolului 20, a început să fie răspândită o „Evanghelie” cu totul nouă față de Evanghelia veche, Evanghelia care prezintă persoana și lucrarea lui Hristos. Această nouă „Evanghelie” venea tot în Numele lui Isus și se adresa ascultătorilor în felul următor: „Tu ai nevoie de Isus; tu trebuie să-l primești pe El. Trebuie să zici un simplu „da” lui Isus și apoi poți să faci ce vrei. Dar dacă vii la Isus, să știi că vei fi cel mai fericit om de pe pământ: o să ai sănătate înfloritoare, o să fii bogat, și orice alt necaz care s-ar putea abate peste tine o să te ocolească”.

Principalul promotor al acestei noi idei a fost Kenneth Hagin, care a scris peste 126 de titluri de cărți, tipărite într-un tiraj de peste 33 milioane de exemplare. Apoi, de la el, au plecat o întreagă pleiadă de scriitori și propovăduitori ai noului concept, ca: Kenneth Copeland, Jerry Savelle, Frederick Price, Oral Roberts, Benny Hinn și alții.

Ce spune „Evanghelia Prosperității”?
Se recunoaște că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu care a venit pe pământ ca să moară pentru cei păcătoși. Orice om este invitat să creadă în sacrificiul lui Hristos și să primească ispășirea săvârșită de Hristos nu pe crucea Golgotei, ci în iad.

Pocăința este opțională, deoarece a vorbi despre păcat este o îndeletnicire negativistă, ori adepții acestei „Evanghelii” trebuie să vorbească în exclusivitate pozitiv. Odată venit la Hristos, s-a terminat cu orice problemă ai fi avut: spirituală, materială, financiară, etc. Un copil al lui Dumnezeu trebuie să fie sănătos, bogat și fără probleme de vreun fel; cu un cuvânt: „s-o duci bine”.

Pe scurt, argumentația este aceasta: „Avem un Dumnezeu bogat (material). Avraam, tatăl tuturor credincioșilor, a fost bogat și sănătos până la adânci bătrânețe. Bogați și sănătoși au fost și Domnul Isus și apostolii. Noi, ca și credincioși ai Domnului și fii ai lui Avraam, trebuie să fim bogați și sănătoși. Cine zice că e credincios și nu este bogat și sănătos, credința unui astfel de om este îndoielnică”.

Ce spune Adevărata Evanghelie?
Evanghelia este „Vestea bună” conform căreia, la împlinirea vremurilor, Dumnezeu L-a trimis pe Fiul Său, Isus Hristos, pe pământ, unde Acesta S-a întrupat și a trăit fără păcat. Când I-a sosit ceasul, Isus a fost crucificat pentru păcatele noastre.

Oricine se pocăiește și crede în lucrarea sacrificiului oferit de El (Ioan 3:16) primește iertarea păcatelor și siguranța vieții eterne (1 Ioan 5:11.12). Lucrarea sacrificiului lui Hristos se adresează în exclusivitate părții spirituale din noi și nu garantează un trai pământesc fără probleme (2 Timotei 3:12), ci, din contră, cei ce au pornit pe Calea îngustă sunt înștiințați mai dinainte de pericolele, persecuțiile și lipsurile pământești de pe această Cale (Ioan 15:20; Fapte 8:1; Romani 8:35).

De partea Adevăratei Evanghelii!
Pastor Ioan Cocîrțeu