O evanghelizare focalizată pe Dumnezeu

Există strategii de evanghelizare care în tentativa de a face Evanghelia cât mai atractivă pentru necredincioși prezintă toate beneficiile vieții creștine, dar păstrează sub tăcere costul pe care acesta îl reclamă. Există evangheliști care nu se sfiesc să promită că devenind creștin vei avea parte de mai multă siguranță, de mai multă satisfacție, că vei beneficia de serviciile unei comunități de credincioși, toate acestea și multe altele fiind dobândite cu prețul unei decizii singulare asumate într-un anumit moment al vieții. Este evident că toate aceste avantaje pot deveni efective în viața unui convertit. Dar care sunt „efectele secundare” în cazul unei evanghelizări focalizate excusiv asupra avantajelor? Mark Dever și Paul Alexander, autorii lucrării Biserica Intențională atrag atenția că o asemenea abordare face ca Evanghelia să pară a fi concentrată asupra mea, asupra modalităților prin care îmi pot îmbunătăți stilul de viață propriu și pot deveni mai fericit. Nu încape îndoială că noi suntem beneficiarii, iar Dumnezeu este Binefăcătorul, că nu noi îi facem lui Dumnezeu o favoare devenind creștini, ci El ne acordă un har nemeritat. Dar în cele din urmă Evanghelia nu este despre mine, ci despre gloria, sfințenia și dragostea Unui Dumnezeu care acționând în deplină consecvență cu cu Sine Însuși pedepsește în Hristos păcatele umanității și oferă reconcilierea tuturor celor care se pocăiesc și cred.

                O evanghelizare focalizată pe beneficii va umple adunările noastre de oameni a căror așteptare va fi ca toate lucrurile să le meargă bine doar prin prisma faptului că au devenit creștini. Cât de departe este o asemenea prezumție de proclamarea inițială a lui Hristos, Cel care le promite celor care Îl urmează „nu bonusuri, ci persecuție”(vezi Ioan 15:18-16:4 și afirmația lui Pavel din 2 Timotei 3:12). Idealul nostru ar trebui să fie acela de a construi creștini și adunări capabile să persevereze în dificultăți, dispuși să sufere, să fie pesecutatați și chiar să-și dea viața pentru Hristos, cu alte cuvinte creștini care prețuiesc mai mult gloria lui Dumnezeu și cauza Împărăției Sale decât beneficiile imediate și temporare ale convertirii. Oameni care devenim creștini pentru că înțelegem că trebuie să ne pocăim de păcatele noastre, să ne plasăm credința în Domnul Hristos, să ne purtăm cu bucurie crucea proprie și alături de ceilalți beneficiari ai mântuirii să Îl urmăm pe Hristos spre gloria lui Dumnezeu.

Adrian Neiconi