O rugăciune înțeleaptă

Există o minunată rugăciune în Coloseni 1:9-14, pe care să o spunem pentru noi, pentru cei dragi nouă din casele noastre, pentru frații și surorile noastre, rugându-L pe Dumnezeu să ne “umple de cunoștința voii Lui, în orice fel de înțelepciune și pricepere duhovnicească”

Versetele 9-12 explică scopul acestei rugăciuni

  1. Să trăim o viață vrednică pentru Domnul (Matei 10:37-39)-El să fie prioritatea noastră supremă și nimic să nu-I i-a locul suprem în viața noastră.

  2. Să îi fim plăcuți lui Isus în orice domeniu (Efeseni 5: 8-17)-Cercetați ce este plăcut înaintea Domnului-deoarece suntem copii ai luminii, trebuie să facem faptele luminii.

  3. Să aducem roade în orice lucru bun (Efeseni 2:10) -Noi am fost zidiți în Cristos pentru faptele bune pregătite de Dumnezeu ca să umblăm în ele.

  4. Să creștem în cunoștința lui Dumnezeu (Ieremia 9:23-24)-Dacă este vreun motiv corect și plăcut lui Dumnezeu atunci când vrem să ne lăudăm față de alții-atunci acesta este legat de cunoașterea lui Dumnezeu.

  5. Să fim întăriți prin puterea lui Dumnezeu (2 Corinteni 12:9)-Puterea Lui se manifestă în slăbiciunile noastre.

  6. Să fim plini de putere, răbdare și recunoștință (Romani 5:3-5)-Bucuria Domnului este tăria noastră, chiar în mijlocul problemelor și necazurilor noastre.

Și de ce vrem să ne rugăm pentru acestea? 

Deoarece Dumnezeu “ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în Împărăția Fiului dragostei Lui,  în care avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor.” (Col. 1:13-14)

Samy Tuțac