Oferta educationala Universitatea Emanuel Oradea

ueoUniversitatea Emanuel din Oradea are deosebita plăcere de a vă aduce la cunoştinţă oferta educaţională pentru anul universitar 2015/2016.

     1. Studii universitare de LICENŢĂ la specializările:

Facultatea de Teologie

  • Teologie baptistă pastorală, învăţământ de zi, 4 ani
  • Pedagogie muzicală, învăţământ de zi, 3 ani
  • Asistenţă socială, învăţământ de zi, 3 ani
  • Limba şi literatura română – Limba şi literatura engleză, învăţământ de zi, 3 ani

Facultatea de Management

  • Management, învăţământ de zi, 3 ani

     2. Studii universitare de MASTERAT în specializările:

 • Masterat în Teologie pastorală şi Misiologie, 2 ani
 • Masterat în Programe şi proiecte comunitare în asistenţă socială, 2 ani
 • Masterat în Arta muzicală, 2 ani
 • Masterat în Management antreprenorial, 2 ani.

Concursul de admitere va avea loc după cum urmează:

Prima sesiune: a fost in iulie

A doua sesiune: 7 – 24 septembrie 2015, pentru locurile rămase neocupate

  • înscrierea candidaţilor: 7 – 22 septembrie 2015
  • examene – probe scrise sau orale: 16 – 17 septembrie 2015, respectiv 23 – 24 septembrie 2015 conform programărilor afişate pentru fiecare program de studii şi specializare.

În situații excepționale, Universitatea Emanuel din Oradea poate acorda scutire parțială de frecvență.

Pentru mai multe informaţii, sunaţi la numerele 0359 – 405.602 – Facultatea de Teologie şi 0359 – 405.601 – Facultatea de Management sau puteţi vizita pagina de internet pe adresa www.emanuel.ro

Universitatea Emanuel din Oradea slujeşte bisericile evanghelice din România şi din diaspora încă din 1990 şi este acreditată de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, cu calificativul „grad de încredere ridicat”.