Olimpiada Biblica a tinerilor

REGULAMENT PENTRU GRUPA TINERILOR

    Strategie, Metodică, Metodologie.
            Departamentul lucrării cu copiii /tinerii din Uniunea Bisericilor Creştine Baptiste organizează în anul şcolar 2012 – 2013, olimpiada biblică pentru copii/tineri, la care invită să participe toţi copiii adolescenţii şi tinerii din bisericile evanghelice, care participă la orele de şcoală biblică, la întâlnirile de tineret, în cadrul bisericilor şi copii/tineri din alte culte.

Scopul concursului :
            -de a impulsiona copiii şi tinerii în a citi, a studia şi a cunoaşte Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu
            -de a forma deprinderea de a citi şi studia zilnic din Cuvântul lui Dumnezeu
            -de a facilita întâlnirea dintre copiii şi tinerii din diferite biserici, precum şi a învăţătorilor/liderilor
 
Reguli obligatorii:
A.    Concursul se va desfăşura în trei etape după cum urmează:
1.      Etapa pe biserici – responsabil: învăţătorul/liderul din biserică  –  termen: luna mai 2013
2.  Etapa pe comunitate – responsabil: conducerea departamentului comunităţii/Liderul de
                               tineret/păstorul  –  termen: luna iunie/iulie 2013
3.  Etapa pe ţară –responsabil: Bordul naţonal  –  termen: luna august 2013
B.     Concursul se va desfăşura pe 3 grupe de vârsta:
                   1. Grupa de liceeni 1 din cls. 9-10    (3 premii + mentiuni)
                   2. Grupa de liceeni 2 din cls. 11-13  (3 premii + mentiuni)
                   3. Grupa de studenţi sau tineri – până la vârsta, inclusiv 25 de ani (până la vârsta, inclusiv 25 de ani (3 premii + menţiuni)
C.     Tematica pentru concurs:
1.     de studiat – Exodul,  Marcu,  1 Corinteni  – 72 capitole
2.     de citit – Ieremia, Plângerile lui Ieremia, Obadia, Hagai, Efeseni – 65 capitole
   1. de la etapa pe biserică: se califică pt. etapa pe Comunitate:
-primii 2 de la liceeni din grupa cls 9-10
-primii 2 de la liceeni din cls. 11-13
-primii 3 studenţi sau tineri până la vârsta inclusiv 25 de ani
  (sau la decizia Comunităţii) etapa pe Comunitate îşi are regulile proprii)
2.      de la etapa pe comunitate: se califică pentru etapa pe ţară:
a.       primii 2: cls 9-10,
b.      primii 2: cls 10-13 şi
c.       primii 3 studenţi sau tineri
        Alte informaţii:
             La fiecare fază se întocmeşte procesul verbal cu rezultatul concursului şi se trimite la responsabilul care va organiza faza următoare.
            Pentru a intra în atmosfera competiţiei, încurajăm tinerii şi învăţătorii/lirderii să studieze ca material bibliografic cartea“Jocul cu copiii nu-i o joacă, vol 10 “ de Ovidiu Blaj, care va fi disponibilă de la 1 noiembrie, 2012.
            La fiecare faza a concursului vor fi teste de tip grilă. La fazele superioare (în special faza pe ţară) în funcţie de comisie pot fi şi alte probe (după modelul activităţilor din cartea de pregătire )
            Fiecare învăţător este încurajat să întocmească setul de întrebări pentru etapele pe biserici. Pentru cei care nu pot, punem la dispoziţie pentru fiecare fază a concursului un set complet de întrebări pentru toate grupele de vârstă.
Pentru mai multe informaţii vă rugăm să contactaţi pe fratele: Emanuel Bujorean:

0745 457130

Screen Shot 2013-02-11 at 11.28.09 AM

Alte observaţii:
            Aş dori să vă rog să citiţi cu atenţie ceea ce vă voi scrie mai jos, modul în care fiecare învăţător/lider va înţelege şi va prezenta mai departe strategia olimpiadei biblice, va influenţa şi va determina pe copii, tineri şi lideri să se implice sau nu în această lucrare.
            În primul rând doresc să afirm ceea ce cu toţii credem cu tărie: Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie citit şi studiat de fiecare persoană, având putere să schimbe şi să transforme persoane, chiar şi pe copii. Pe lângă faptul că Dumnezeu vorbeşte copiilor prin citirea Cuvântului Său, formarea deprinderii de a citi zilnic Biblia este la fel de importantă la o vârsta cât mai fragedă.
            Astfel Olimpiada Biblică are ca scop principal determinarea a cât mai multor tineri din bisericile noastre să citească şi să studieze Biblia, în mod regulat, acasă, în mod personal sau grupuri de părtăşie sau individual. Această activitate este independentă faţă de orele de întâlnirile de tineret în care, fiecare învăţător/lider, tânăr  din biserică îşi poate planifica să studieze ceea ce doreşte.
NIVELUL CONCURSULUI        
            Numărul de cărţi de citit şi studiat cât şi nivelul cărţii de pregătire, pare descurajator pentru unii. Doresc să vă amintesc că acesta este făcut pentru a fi pe măsura celor mai buni tineri din ţară, cei care au avut ocazia să participe la una din etapele pe ţară au văzut cum departajarea s-a făcut greu la acest nivel. Dar de la acest nivel ridicat, la etapele inferioare, noi ca invăţători putem să coborâm acest nivel pentru toţi participanţii.
 
ETAPA PE BISERICĂ
            Pentru etapa pe biserică, scopul învăţătorului/liderului şi al bisericii în care lucrează trebuie sa fie acela de a atrage toţi tinerii sau cât mai mulţi în a participa. În acest sens, cu înţelepciune, învăţătorul/liderul/păstorul poate decide dacă merge pe toată tematica sau mai poate reduce din ea, asfel încât să poată participa toţi ctinerii (ex: reducerea numărului versetelor de memorat, întrebări doar din anumite personaje etc.), cu specificaţia ca toţi tinerii care ţintesc la a ajunge cât mai sus să ştie ceea ce se cere la etapa pe ţară.
            La această etapă, încercaţi să recompensaţi cât mai mulţi copii/tineri în diferite moduri (premii, prin participarea la etapa pe comunitate; diplome, medalii, premii în obiecte, reducere din partea bisericii la taberele de vară, etc.)
 
ETAPA PE COMUNITATE.
            Aceasta reuneşte tinerii cu cele mai bune rezultate din bisericile comunităţii. În acest sens trebuie să facem din această etapă un eveniment la care toţi copiii/tinerii  să aştepte cu nerăbdare să participe an de an, nu doar cei 3 copii care vor merge la etapa pe ţară. ( Noi în comunitatea Suceava  organizăm această etapă într-o ieşire de 2 zile în cursul lunii mai/iunie şi este un eveniment care este cu drag aşteptat de copii/tineri şi învăţători şi este o recompensă frumoasă şi pentru cei peste 100 de copii care nu vor mai ajunge la etapa pe ţară. Costul de 70 lei de persoană, în mare parte plătit de părinţi sau de biserici nu a fost un impediment în participarea a aproape 150 de copii/tineri şi învăţători.)
            Nivelul de dificultate şi modul de abordare a concursului poate fi decis de fiecare comunitate în parte, la întălnirea învăţătorilor pe comunitate.
            Cred că aceste două etape ale concursului sunt cele mai importante pentru îndeplinirea scopurilor propuse.
 
 
ETAPA PE ŢARĂ
            Are importanţă deosebită doar pentru un număr redus de copii şi tineri care au excelat în tot cursul anului şi au reuşit să câştige locul întâi sau locurile I şi II (sau primele 3 locuri pt. stundeţi) pe comunitate, la fiecare grupă de vârstă. Aceştia vor participa într-o tabără de o săptămână în luna iulie – august, unde vor sustine şi etapa pe ţară.
            Dorim să fie o recompensă această tabără şi încurajăm bisericile de unde provin aceşti copii şi tineri să le achite cheltuielile de transport şi cazare. Dacă biserica locală nu poate face acest lucru, sperăm să fie ajutaţi de comunitatea respectivă.