Olimpiada Biblică 2018 – 2019: Regulament

Departamentul de copii din Uniunea Bisericilor Creştine Baptiste organizează în anul şcolar 2018 – 2019 , olimpiada biblică pentru copii, la care invită să participe toţi copiii şi adolescenţii din bisericile baptiste din România care participă la orele de şcoală biblică în cadrul bisericilor şi nu numai.

Scopul concursului 

-de a impulsiona copiii în a citi, a studia şi a cunoaşte Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu

-de a facilita întâlnirea dintre copiii din diferite biserici, precum şi a învăţătorilor

Reguli obligatorii

Concursul se va desfăşura în minim trei etape după cum urmează:

1. Etapa pe biserici – responsabil: învăţătorul din biserică

Termen – luna mai 2019

2. Etapa pe comunitate –responsabil: conducerea departamentului comunităţii. 

24-26 mai 2019 la Centrul de studii biblice Precept Ministries de la Surduc

3. Etapa pe ţară –responsabil: conducerea departamentului

Perioada : 6 – 11 august 2019 , Cosmovision Centre, Atena, Grecia.

Pretul: aproximativ 200 de euro/persoană

Concursul se va desfăşura pe trei grupe de vârsta:

1. Grupa mică – copiii din clasele a 2-a, a 3-a şi a 4-a ( se accepta și copii mai mici daca stiu să citescă)

2.Grupa mijlocie – copiii din clasele a 5-a şi a 6-a

3. Grupa mare – copiii din clasele a 7-a şi a 8-a

Tematica pentru concurs :

Carți de studiat – 2 Cronici, Daniel, Filimon

Carți de citit – 1 Cronici, Amos, Zaharia, Matei, Epistolele 1,2,3 Ioan si Apocalipsa

Numărul de copii calificaţi:

Pentru etapa pe comunitate: Toți copiii din bisericile mici care s-au pregătit , iar din bisericile mari 5 copii la fiecare grupă. La nevoie  și în limita locurilor disponibile mai putem accepta suplimentar peste acest număr.

Pentru etapa pe țară: se califica din fiecare comunitate la etapa naţională minim 1 copil și maxim 3 copii la fiecare categorie de concurs, în funcţie de îndeplinirea celor 2 condiții cumulative:

Nr. de participanţi la o grupă Nr. de biserici participante la o grupă Nr. de copii calificaţi la o grupă
1-15 copii 1 – 9 biserici 1 copil
16-30 copii 10 – 15 biserici 2 copii
De la 31copii  De la 16 biserici  3 copii

Alte obligații:

Etapele pe comunități trebuie să se desfășoare pâna în data de 10 iunie, iar procesul verbal cu rezultatele să fie trimis până cel târziu  în 15 iunie. 

După data de 15 iunie, locurile rămase libere vor fi distribuite către comunitațile care au trimis procesul verbal, în funcție de numărul participanților la etapele pe comunitate.

Alte informaţii:

La fiecare fază se întocmeşte procesul verbal cu numărul de copii participanţi, numărul de biserici participante     ( la etapa pe comunitate), rezultatul concursului şi se trimite la responsabilul care va organiza faza următoare.

Pentru a intra în atmosfera competiţiei, încurajăm copiii şi învăţătorii să studieze ca material bibliografic cartea“Jocul cu copiii nu-i o joacă, vol 16 “ de Ovidiu Blaj, editată de Carmel Print Arad.

La fiecare faza a concursului vor fi teste de tip grilă, la fazele superioare în funcţie de comisie pot fi şi alte probe. 

Pentru mai multe informaţii vă rugăm să contactaţi pe:

Viorel Tîrziu, Telefon 0722 920518, E-mail:  viotirziu@gmail.com

Regulament pentru liceeni, tineri și studenți: La etapa pe comunitate concursul se va desfașura pe o singura grupă, calificarea la etapa pe țară se va face conform regulamentului pentru tineri.

Alte detalii, documente format PDF pentru descarcat.