Oportunități pentru profesorii de religie

1560 de profesori de religie din învăţământul preuniversitar instruiți în programe de perfecţionare

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, în parteneriat cu Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, au demarat proiectul cu titlul „Perfecţionarea cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar care predau disciplina Religie”, contract POSDRU/157/1.3/S/134267, un proiect ambițios, care urmărește perfecționarea a 1560 cadre didactice care predau Religie la toate cultele prevăzute de curriculum-ul national, în predarea conţinuturilor de învăţare proprii disciplinei, în vederea profesionalizării, a creșterii competitivității și atractivității disciplinei și în vederea alinierii modului de predare a Religiei la standardele educaționale europene.

În cadrul proiectului vor fi dezvoltate, acreditate şi furnizate 8 programe de perfecţionare, cu acces gratuit pentru cadrele didactice care predau Religie pentru toate cultele, de asemenea, va fi realizat şi furnizat un ghid al profesorului debutant.

Programele proiectului vor fi livrate în toate județele României, Livrările se vor face într-o locație/județ, de obicei în reședința de județ. Pentru formarea unei grupe, numărul minim de participanți este 9 persoane, iar numărul maxim este 18 persoane. Din proiect nu se pot asigura cheltuielile de transport ale participanților la program.

Programele din cadrul proiectului:
P1: Managementul conflictului ideatic religios – ciclul gimnazial;
P2: Managementul conflictului ideatic religios – ciclul liceal;
P3: Predarea pozitiv-creativă a Religiei – ciclul primar;
P4: Predarea pozitiv-creativă a Religiei – ciclul gimnazial;
P5: Predarea pozitiv-creativă a Religiei – ciclul liceal;
P6: Realizarea activităților extracurriculare prin proiecte – toate ciclurile;
P7: Utilizarea TIC în predarea Religiei.

Pentru informatii detaliate și înscrieri puteți accesa site-ul proiectului: www.predareareligiei.ro

Prof. Marius Cimpoae

Liceul Teologic Baptist Timișoara