Ordinare la Deva

Un nou slujitor a fost pus deoparte, pentru Domnul și biserica Sa, în ziua de 04 noiembrie 2012. Acesta este Daniel Virgil Cocariu, născut la 03 august 1988 în localitatea Cisnădie, fiind nepotul pastorului Dușan Cocariu.

Influiența bunicului și a unei mătuși a contribuit la convertirea sa, astfel că în ziua de 12 dec.2004 și- a măturisit credința în Domnul Isus prin botez.

La scurtă vreme a îndrăznit să împartă Cuvântul inspirativ la ora de rugăciune în biserica din Cisnădie și apoi să meargă și la alte biserici în misiune.

Frații au constatat că are calități de lucrător pe ogorul evangheliei și l-au îndrumat să meargă și să-și desăvârșească pregătirea la Institutul Teologic din București.În vacanțe este trimis în practică la Deva, unde frații l-au îndrăgit și l-au ales ca viitor pastor. După perioada necesară de încercare, biserica locală hotărește să fie ordinat păstor și să lucreze, alături de ceilalți doi păstori, la lărgirea împărăției lui Dumnezeu.

Comisia de ordinare a fost formată din frații : dr. Vasile Talpoș fostul său rector,pastorii ,Ioan Vătran,Samuel Prială, Adrian Baltă și dr.Timotei Rusu.Sfaturile comisiei pot constitui un veritabil îndrumător pe calea nouă de slujire a păstorului ordinat Virgil Daniel Cocariu.

Biserica a sărbătorit cum se cuvine acest eveniment, având în centrul sărbătorii pe Acela care este fondatorul creștinismului Domnul Isus Cristos.

Fie ca Tatăl Ceresc să îl călăuzească și să îl păzească de rău pe noua cale pe care s-a angajat !

Gheorghe Pop, Deva