PASTORALA DE PAȘTI 2022

Iubiți frați și surori,

Anul acesta sărbătorim moartea și învierea Mântuitorului nostru în vreme de război. Deși, momentan, Dumnezeu a cruțat țara noastră de a fi lovită de ororile acestuia, războiul din țara vecină ne afectează și pe noi, la fel cum afectează întregul continent și chiar întreaga lume. Motivați de ceea ce vedem și auzim la emisiunile de știri- bombardamente groaznice, lucruri înfricoșătoare legate de soarta civililor, multor familii, mame și copii, nu putem altceva decât să suspinăm și să strigăm în duhul nostru: Vie Împărăția Ta!

Atrocitățile cumplite petrecute în Ucraina sunt dovada vie a depravării ființei umane, orbite de Satan și înrobite de păcat. Este cutremurător cum după două mii de ani de când Mântuitorul ne-a adus solia păcii tuturor și multe popoare au aderat la învățăturile Lui, astăzi popoare așa-zis creștine, în numele unui unei ideologii filetiste, etnocentrice caută să distrugă națiuni suverane de pe fața pământului și să rescrie istoria și geografia unor națiuni așa cum îți doresc ele. Pe de altă parte, războiul ne-a arătat și frumusețea dragostei creștine în acțiune, prin implicarea a mii de credincioși și biserici creștine inclusiv din țara noastră (chiar din Comunitatea noastră!) în ușurarea suferințelor acestor oamenii greu încercați.

Încă odată, lucrarea lui Cristos de răscumpărare a omului din păcat și transformarea lui dintr-o ființă care urăște și ucide într-o ființă iubitoare, care își iubește dușmanii și trăiește pentru alții- gata să se sacrifice la nevoie pentru aceștia, merită să fie apreciată la adevărata ei valoare. Când vezi ura care ucide în acțiune, nu poți rămâne insensibil la strigătul de iertare a lui Cristos pentru dușmanii Săi: Tată, iartă-i că nu știu ce fac! Este puterea dragostei în fața urii, dragoste care în final va învinge ura și într-o zi, o va anihila complet de pe noul pământ.

Încă odată, biruința Lui asupra morții, este singura speranță veritabilă pentru învierea celor care au adormit în Cristos și pentru îndreptarea finală tuturor lucrurilor de la finalul istoriei. Când ții cont de numărul de morți din rândul civililor, atunci puterea învierii lui Cristos este singura speranță la nivel individual și colectiv. Într-o zi, Domnul va șterge moartea pe vecie de pe muntele lui cel sfânt și atunci se va putea zice: Moartea a fost înghițită de biruință! (1 Cor.15:54)

Știm însă că nu am ajuns acasă. Deși înfrânt, șarpele cel vechi luptă cu îndârjire știind că mai are puțină vreme. Iar lupta noastră este grea, iar cea a fraților din țări afectate de război sau persecuție este și mai grea. Însă, moartea și învierea Domnului nostru ne dau speranță pentru că știm cum se vor sfârși toate. Până atunci să perseverăm, rămânând tari, neclintiți, sporind mereu în lucrul Domnului, știind că osteneala noastră in Domnul nu este zadarnică (cf.1 Cor.15:58)

Să ținem sus cuvântul vieții, să fim curajoși în mărturia pentru Domnul, plini de râvnă pentru lucrarea Sa, să menținem unitatea Duhului Sfânt prin legătura păcii și să Îl slujim pe Domnul și pe semeni, pentru ca venirea Lui să ne găsească ocupați în lucrul Său. Domnul nostru merită tot ce avem mai bun! El este vrednic de tot ce am putea să-I închinăm!

În Numele Comitetului Comunității Bisericilor Baptiste Timișoara, dorim să salutăm pe toți frații noștri din bisericile din Comunitate, pe toți aparținătorii și prietenii noștri cu salutul: Cristos a  Înviat! Moartea e învinsă, biruința câștigată- slavă Lui!

Pastor Marius Birgean (președinte CBCBT)