Persoana Duhului Sfânt

Ilie Bledea 1Suntem aproape de sărbătoarea coborârii Duhului Sfânt, şi consider potrivit să medităm, să învăţăm şi să vedem cum stăm vis-a-vie de Duhul Sfânt. Pentru a putea medita corect, şi a învăţa sănătos despre Duhul Sfânt, este necesar să cercetăm din nou Scriptura, în această privinţă.

Pentru astăzi, câte ceva despre persoana Duhului Sfânt. Este absolut necesar să pornim de la acest adevăr fundamental: Duhul Sfânt  este o persoană, nu o forţă impersonală, nu un principiu spiritual, ci o persoană, da o persoană. Mai mult, Duhul Sfânt este o persoană divină. Duhul Sfânt este Dumnezeu, de aceiaşi natură cu Fiul şi Tatăl. Aceasta ne trimite şi la adevărul despre Sfânta Treime, dar nu e timpul acum să vormbim cu deamănuntul despre aceasta.

Vreau să prezint cât se poate de succint, argumentele biblice despre persoana Duhului Sfânt. Argumentele în favoarea personalităţii Duhului şi a divinităţii Lui.

 1. Terminologia folosită în Scriptură pentru Duhl Sfânt

Aici avem următoarele tipuri de terminologie biblică:

 • Folosirea pronumelui personal, masculin, atunci când este vorba despre El (Ioan 16:13-14; Efeseni 1:14)
 • În unele pasaje, Duhul Sfânt şi lucrarea Lui sunt comparate cu diverse persoane şi lucrarea lor (Ioan 14:26; 15:26; 16:7).
 • Faptul că îl glorifică pe Domnul Isus şi asocierea Lui cu Tatăl şi Fiul, care în mod evident sunt persoane (Ioan 16:14; 17:4; Matei 28:19; 2Corinteni 13:14).
 1. Trăsăturile specifice pentru o persoană prezentate în Scriptură
 • Intelingenţă (Ioan 14:26)
 • Voinţă (1Corinteni 12:11)
 • Emoţii (Efeseni 4:30)
 • Comunicare, vorbire (Apocalipsa 2:7, 11, 17, 29)
 • Implicarea în lucrări şi acţiuni morale realizate doar de o persoană (Ioan 16:8; Romani 8:26)
 • Acţiuni care pot fi făcute împotriva Lui, care demonstrează personalitatea Lui; poate fi hulit, blasfemiat (Matei 12:22), poate fi minţit (Fapte 5:3); se poate manifesta împotrivire faţă de Duhul (Fapte 7:51); poate fi întristat (Efeseni 4:30), poate fi stins (1Tesaloniceni 5:19).
 1. Trăsăturile specifice divinităţii
 • Prezenţa şi implicarea Lui în creaţie (Genesa 1:2)
 • Dăruieşte viaţa (Ioan 6:63)
 • Aplică lucrarea mântuirii, de curăţire de păcat (Ioan 16:8-11; 1Corinteni 6:11)
 • Are atributele dumnezeirii: cunoaştere absolută (1Corinteni 2:11); atotprezenţă (Ps 139:7-10; atotputernicia (Iov 33:4); eternitatea (Evrei 9:14)
 1. Tăria suverană a Duhului
 • Genesa 1:2
 • Zaharia 4:6
 • Fapte 1:8
 • Efeseni 3:16

Toate aceste argumente, ne arată că avem de-a face cu o persoană reală, cu o persoană divină. Duhul Sfânt este o persoană, de aceea putem avea relaţie personală cu El. Duhul Sfânt este Dumnezeu, de aceea I se cuvine închinare şi supunere.

Pastor Ilie Bledea