Postul de care avem nevoie

A aborda un asemenea subiect, într-o vreme în care diverse forme de abstinență nu mai reprezintă prea mult, pare a fi ceva nepopular și chiar neobișnuit pentru omul postmodern. Mai degrabă, s-ar putea spune că o asemenea practică spirituală este legată de viața monahală sau de un anumit mod ascet de a trăi. Cu toate acestea, valorile în care credem și care trebuie proclamate mai mult ca oricând, adică adevăruruile Bibliei, transcend timpul și își impun relevanța pentru noi, creștinii, în orice timp al istoriei.

În Isaia 58:6 profetul vorbește din partea lui Dumnezeu și spune: „Iată postul plăcut Mie…” Oare despre ce fel de post vorbește Însuși Dumnezeu?

DEFINIȚIA POSTULUI
Se poate spune că postul este în egală măsură o poruncă, o nevoie și un privilegiu. În toată Biblia postul este văzut ca o sursă de putere spirituală. Avem nenumărate exemple în Scriptură de oameni angajați activ în această disciplină: Moise, David, Ana, Pavel și alții. Domnul Isus prin excelență vorbește despre post și îl dovedește în toată lucrarea mesianică. Chiar și reformatorii, Calvin, Zwingli, Luther și Savonarola au scris și i-au chemat pe contemporanii lor la reformarea vieții spitituale care implica și disciplina postului.

Ce este postul? Prin post trebuie înțeleasă totala lepădare de sine cu un scop mult mai înalt decât simpla abținere de la mâncare sau băutură, mult mai înalt decât a impresiona familia, biserica sau chiar pe Dumnezeu. Scopul este acela de a atinge obiective spirituale. Lucrul acesta se face conștient, personal și voluntar pentru un anumit timp.

Ce nu este postul? Desigur, el nu este cură de slăbire. Prin post nu se poate realiza atât intenția pentru trup cât și intenția pentru suflet. Riscul unui post respins de Dumnezeu este surprins de profetul Zaharia: „…Când ați postit și ați plâns în luna a cincea și a șaptea, în acești șaptezeci de ani, oare pentru Mine ați postit voi?” (Zaharia 7:5). Postul nu se contopește în greva foamei, aceasta din urmă are în vedere scopuri politice sau atragerea opiniei publice.

Poate apărea riscul ca să postești și prin el să urmărești dovada propriei spiritualități (Mat. 6:16-18). Ba chiar neglijarea acestei practici spirituale să fie justificată de emanciparea vieții. Chiar și în alte veacuri, postul a fost uitat (Între 1861-1954, vreme de aproape 100 de ani nu s-a scris nici o carte despre post). În lumea modernă, cu toată prosperitatea ei, pare-se a fi atât de greu să-ți păstrezi angajamentul postului.

Găsim în Scriptură diverse forme de post: personal, public, intermitent sau întins pe mai multe zile. Domnul Isus a folosit atât forma singulară cât și forma plurală: „…voi când postiți/tu când postești…”

SCOPUL POSTULUI
Desigur, aici pot fi date mai multe răspunsuri. Un prim răspuns complex în esența lui este acela că prin post noi Îl căutăm pe Dumnezeu (Neemia 9:1). Evreii din Vechiul Testament se smereau, nu puneau preț pe înfățișarea exterioară și urmăreau apropierea de Domnul. Întotdeauna, tocmai aceasta este una dintre implicațiile postului: să pui de-o parte trupul și să te preocupi de omul lăuntric

Oținerea biruinței în lupta cu Diavolul este un alt obiectiv atins prin post. În calitate de creștini suntem în război cu Diavolul. Postul ne ajută să avem autoritate asupra păcatelor care ne domină.

Postul este suport consistent în dedicarea noastră pentru slujire. Chiar și Fiul lui Dumnezeu a știut că misiunea Lui nu poate începe fără post. Ilie și Moise, dacă au atins excelențe spirituale greu de atins, acestea s-au datorat și zilelor multe de post. De reținut este faptul că rugăciunea și postul nu sunt opționale. În Fapte 13:3 este prezentat clar faptul că slujirea este strâns legată de post. Este tot mai evident că slujirea nu se face doar în virtutea școlilor, a notițelor bine făcute ori a stretegiilor expansioniste. Puterea postului și a rugăciunii sunt mijlocul potrivit pentru declanșare, susținerea și finalitatea oricărei lucrări duhovnicești.

Prin post ne exprimăm pocăința și smerirea vieții (Ps. 35:13). Vă puteți imagina cum arată creștinul fără nici o zi de post? Am citit o statistică, nu știu să dau criteriile pe baza cărora a fost făcută, dar m-a îngrijorat…60% dintre creștini nu au postit niciodată!

CONDIȚIILE POSTULUI
Un lucru bun trebuie bine făcut. Însoțim postul cu rugăciune, cu pocăință, cu cererea de a fi iertați și a oferi iertare, cu dărnicie, cu scopuri bine țintite.

Închei prezentarea mea printr-un citat din Sf. Ioan Gură de Aur: „Postul trupului este hrana sufletului.”

Fiți binecuvântați !

Pastor Ioan Cocîrțeu