PREDICA: ATMOSFERA SPIRITUALĂ A SĂRBĂTORII FLORIILOR (Luca 19:29-48)

Sărbătoarea Intrării Domnului Isus în Ierusalim este marcată de o atmosferă contrastantă: bucurie și amărăciune, întristare! De fiecare dată ar trebui să ne cercetăm în ce atmosferă se scaldă inima noastră?! Cu ce atmosferă sufletească venim la întâlnirea cu Domnul Isus și unii cu alții?!

1.  ATMOSFERĂ DE BUCURIE (v.29-38)
Bucuria inimii Domnului Isus a fost înainte de Intrarea în Ierusalim!
a) Bucurie este atunci când ucenicii ascultă de Domnul (v.29-34)
Ucenicia se traduce prin ascultare de Cuvântul Domnului! (v.29), iar ascultarea conturează misiunea și detaliile ei! (v.30). Misiunea concretă vine cu disponibilitatea la slujire (v.32), iar disponibilitatea este însoțită de mesaj divin (v.31, 33-34). Mesajul concretizează trimiterea (v.35)
Unde stagnează ucenicii de azi? Unde s-au blocat de Isus nu poate să intre în „Ierusalim” și stă afară?
b) Bucurie este atunci când Scripturile se adeveresc (v.35)
Despre venirea Domnului Isus ca Împărat pe linie davidică scrie Zaharia 9:9. Se adeveresc de Florii! Despre venirea Domnului ca Mântuitor  scrie Isaia 62:11. De asemenea se adeveresc de Florii! Sărbătoarea Floriilor este „Sărbătoarea Adeveririi Cuvântului”. Fie la loc larg și în inimile noastre!
c) Bucurie este atunci când mulțimile Îl adoră pe Domnul (v.37-38)
Despre cântarea de laudă a noroadelor găsim în Psalm 118:25-26. Acestea au fost cuvintele inspirate de Duhul Sfânt în gura mulțimilor! Ei Îl adorau pentru toate minunile pe care le-au văzut (v.37b). Mai era ceva semnificativ aici: nu L-au mai văzut de când Domnul a vestit pedeapsa Ierusalimului (Luca 13:33-35). Mesajul lui Dumnezeu trebuie să producă în noi bucuria că El ne iubește și ne vorbește! Să-L adorăm cu toată inima (Coloseni 3:16)

2.  ATMOSFERĂ DE ÎNTRISTARE (v.39-48)
De când s-a apropiat de Ierusalim, inima Domnului s-a întristat. De ce?
a) Datorită împietririi generale (v.39-44)
Fariseii erau împietriți în învățăturile lor omenești (v.39). Preoții cei mai de seamă erau împietriți pentru că nu cunoșteau Scripturile (Matei 21:15-16). Cetatea Ierusalim era împietrită pentru că nu a cunoscut „vremea cercetării”! (v.42-44; Ioan 1:11). „Doamne, prea mulți sunt împietriți! Fie-Ți Milă de ei, de Florii!”
Atenționarea Domnului: „Este mai ușor ca o piatră să capete inimă și glas, decât o inimă să scape de pietrificare” (v.40)
   b) Datorită închinării false (v.45-46)
Despre Casa Domnului, o „Casă de Rugăciune” scrie Isaia 56:7, iar despre transformarea ei în „peșteră de tâlhari” găsim în Ieremia 7:11.
Ce poate deturna Biserica de la Destinul ei dumnezeiesc?
Ex. Cazul Bisericii Laodicea  Apocalipsa 3: starea de indiferență (v.15), starea de autosuficiență (v.17a), starea de inconștiență (v.17b), starea de lepădare de credință – când Isus este afară! (v.20a)
Mai există șanse pentru o astfel de Biserică? DA! Slavă Domnului!
Sșanse: reîntoarcerea la Domnul, pocăința (v.19), refocalizarea pe Ofertele Domnului (v.18), recunoașterea Atotsuficienței Domnului! (v.20, Coloseni 2:10a)
Hristos a făcut curățirea Templului, nu și umplerea lui! Pentru umplere era nevoie de voința celor din Templu! Cum aceasta nu a fost, Domnul a rostit Judecata (v.44)
c) Datorită întunecării mentale (v.47-48)
În timp ce Domnul Isus învăța norodul, cei învățați plănuiau moartea Lui, însă nu știau cum să procedeze! (Luca 22:52-53). Atunci i-a ajutat Dumnezeu! (Isaia 53:10; Evrei 2:10; 5:9)

Care este atmosfera spirituală în care se scaldă inima noastră?
De bucurie: dacă ascultăm de Domnul, dacă iubim Scriptura și dacă adorăm pe Domnul. Dacă viața noastră este Hristos!
De întristare: dacă glisăm spre împietrire ca mare masă a creștinilor, dacă recurgem la o închinare formală și dacă mintea noastră se lasă întunecată de cele lumești.
Tuturor vă doresc Sărbători Fericite și Atmosferă dumnezeiască în inimi și în Adunări!

Nelu Aliman