PREDICA: RECLAMAȚIILE ZILEI DE FLORII (Luca 19:29-48)

O Sărbătoare este atunci când toată lumea este mulțumită! Și totuși Sărbătoarea Intrării Domnului Isus în Ierusalim este o Sărbătoare, deși este marcată de câteva „reclamații”!…Da, ați citit corect: reclamații, dragii mei! Nu vă sună comun? Cine și ce s-a reclamat în Ziua de Sărbătoare? Reclamanții vin pe rând și precum vin să-i ascultăm și să luăm aminte:
1.  RECLAMANTUL 1 ESTE GLASUL NEȘTIINȚEI (v.33-34)
Este glasul stăpânilor măgărușului care nu puteau înțelege de ce bunul pe care tocmai l-au achiziționat nu-l puteau folosi. Este glasul celor ce au și nu știu de ce li se ia, al celor ce au și pierd dar nu pot pătrunde contextul situației! Este glasul celor ce dispun dar pierd într-o clipă tot! Nu ați fost în asemenea situație? Și ce ați făcut? Ați vorbit din neștiință! În această stare de lucruri, Mesajul Domnului pentru ei este simplu (v.31, 34). Un singur Cuvânt este suficient pentru iluminarea lăuntrului!

2.  RECLAMANTUL 2 ESTE GLASUL NEMULȚUMIRII (v.39-40)
Este glasul fariseilor! Este glasul nemulțumit al celor ce spun Domnului ce ar trebui să facă („ceartă-ți ucenicii”). Ei nu suportă să le fure cineva aprecierile, autoritatea. O, ce multă treabă a avut Domnul cu ei!…A ajuns așa de obosit de nemulțumirile lor că a spus mulțimilor să se ferească de „aluatul” lor (Luca 12:1-2). Glasul nemulțumirii este al celor ce nu suportă pe altul mai pe sus de ei (Matei 23:5-7), ei totdeauna au dreptate! Nu ai fost niciodată „reclamantul nr.2?”…Mesajul Domnului pentru ei este surprinzător (v.40), prin trimiterea la profeția din Habacuc 2:11. Trimiterea la Scripturi închide gura nemulțumirii!

3.  RECLAMANTUL 3  ESTE GLASUL NEPĂSĂRII (v.41-44)
Acest glas nu se aude dar se vede în atitudini, în fapte, în alegeri! Este glasul Ierusalimului, a cetății care ignoră repetatele mesaje ale lui Dumnezeu. Este glasul celor ce sunt neinteresați de cele veșnice, al celor ce nu au vreme pentru suflet. Nu fi nepăsător deoarece costă. Nepăsarea costă scump! Mesajul Domnului pentru cei nepăsători este pronunțarea Judecății drepte. Cetatea Ierusalim a fost judecată la anul 70d.Hr. Dumnezeu nu întârzie cum cred unii! Nu fi între cei nepăsători!

4.  RECLAMANTUL 4 ESTE GLASUL NECREDINȚEI (v.45-46)
Glasul necredinței este glasul preoților și cărturarilor care ar fi trebuit să fie lumina Poporului și a Templului. Ce dureros, în loc să fie lumina credinței, ei sunt glasul necredinței. Ei sunt cei ce strică orice tendință de apropiere de Domnul, cei ce fac din Casa Domnului o peșteră de tâlhari, cei ce nu cunosc Scripturile dar le batjocoresc! Mesajul lui Hristos pentru ei a fost în scoaterea afară din Templu a urâciunilor și reafirmarea Autorității lui Dumnezeu asupra Casei Sale (Isaia 56:7)

5.  RECLAMANTUL 5 ESTE GLASUL NEBUNIEI (v.47-48)
Este glasul celor ce făuresc planuri rele, al celor ce nu se pot bucura de lucrurile bune, de învățătura lui Hristos. Este glasul celor ce luptă contra lui Hristos și contra Lucrării Sale. Mesajul Domnului nu este rostit direct dar este pentru ei (Luca 20:13-19). Este un mesaj care condamnă, un mesaj usturător.

Învățăm ceva din reclamațiile din ziua de Florii?
– Să învățăm că tot ce avem este al Domnului și El ni-l poate lua când are trebuință de acel lucru
– Să nu cârtim când pierdem ceva. Domnul are toate sub Controlul Său
– De noi are nevoie Domnul înainte de lucrurile noastre, de aceea să ne predăm Lui chiar astăzi
– O inimă nemulțumită este nefericită! Să deprindem o viață de mulțumire
– Nu deschide gura spre cârtire, ci spre sfințire
– Să nu fim nepăsători la Cuvântul Domnului! Să nu fii nepăsător de darurile Domnului pentru tine
– Să ne înflăcărăm credința ca să nu desacralizăm Casa Domnului
– Să devenim Oameni de Rugăciune pentru Casa de Rugăciune
– Să-L implicăm pe Domnul în toate planurile și hotărârile noastre
– Nimic fără Dumnezeu

Nelu Aliman