PREDICA TEXT – Ierusalimul vazut din cer

Text: Luca 19:41-44

Când vine vorba de oameni, de orașe, de tehnologie, de Biblie, de filosofii de viață, întotdeauna există doar două perspective : a oamenilor și cea a lui Dumnezeu. Noi oamenii vedem aceste lucruri de jos în sus, dar Dumnezeu le vede de sus în jos. Noi avem o vedere restrânsă a lucrurilor, temporară, Dumnezeu are o vedere panoramică, veșnică asupra lucrurilor.

Noi vedem unele lucru ca fiind bune și în regulă, Dumnezeu le vede rele și păguboase. Noi vedem succes, Dumnezeu vede faliment total. Depinde de unde vrei să vezi lucrurile. Dacă vrei să ai cea mai vedere, perspectivă asupra lucrurilor, atunci trebuie mers la Dumnezeu, deoarece El le vede cel mai bine.

Dacă te-ai fi dus cu 2000 de ani în urmă în ziua în care Domnul Isus intra cu laude pe porțile Ierusalimului, ai fi zis: Ce oameni minunați!, Ce primire frumoasă! îi fac Fiului lui Dumnezeu, Ce oraș sfânt!, este locul în care simți prezența lui Dumnezeu.

Dar adevărul văzut de sus, arăta altfel. Oamenii se bucură că vine Domnul Isus, dar El plânge pentru ei. Oamenii văd Ierusalimul ca fiind bijuteria lor națională, Domnul Isus îl vede ca pe o simplă piatră de râu, care și-a pierdut valoarea în ochii lui Dumnezeu. Ierusalimul văzut de pe Pământ era magnific, dar văzut din Cer era horific. Dar ca să avem cea mai bună perspectivă asupra acestui oraș, trebuie să vedem Ierusalimul din zilele Domnului Isus așa cum este văzut el din Cer. Astfel mesajul se intitulează Ierusalimul văzut din Cer.

  1. 1.              Arată un oraș al războiului nu al păcii

 

Ierusalimul s-a numit în vremurile lui Avraam, Salem și înseamnă Pace. Ierusalimul este orașul Păcii. Dumnezeu a intenționat ca acest oraș să poarte acest nume, deoarece a dorit să-l facă folositor pt. întreaga lume. În acel oraș, capitala pe atunci a Israelului, azi Tel-Aviv, Dumnezeu a intenționat ca acolo să fie Cortul Întâlnirii, Templul, casa lui Dumnezeu, unde Dumnezeu avea să coboare din cer și să vină pe Pământ, mai exact în Ierusalim.

Multe războaie erau în lume l-a vremea când Dumnezeu a hotărât să fie în mijlocul lui Israel și l-a poziționat în mod intenționat pe acest oraș într-o zonă cu multe conflicte armate. Deoarece scopul lui Dumnezeu era ca din Ierusalim să plece oameni misionari, în alte țări și să vestească pacea lui Dumnezeu, Evanghelia. Așa cum spune și Isaia 52:7  Ce frumoase sunt pe munţi, picioarele celui ce aduce veşti bune, care vesteşte pacea, picioarele celui ce aduce veşti bune, care vesteşte mântuirea! Picioarele celui ce zice Sionului: „Dumnezeul tău împărăţeşte!” Ierusalimul era menit să fie un oraș din care se predică pace la toate popoarele.

Din păcate evreii nu au ascultat de Dumnezeu, au părăsit pe Dumnezeu și Dumnezeu a trimis să fie dominați de Imperiul Roman. Evreii din oamenii păcii s-au transformat în oamenii răzbunării, revoltelor, coalițiilor pro și contra romanilor, a apărut diviziune în popor. În Ierusalim erau mai multe grupări care se luptau pentru diferite obiective:

  • Partida ziloților

Erau o grupare care milita împotriva romanilor. Erau patrioți, aveau un zel pentru Tora. Erau împotriva iudeilor care susțineau pe romani și care nu aveau zel ca și ei pt. țară. Mai erau numiți asasisni, hoți, haiduci. Când Ierusalim a fost atacat de romani în 69d.Hr., ei au atacat armata romană prin lupte de gherile. Însă au fost înfrânți la Masada în 73 d.Hr. de legiunile romane. Din această  grupare se pare că a făcut parte și Simon, numit și zilotul sau zelosul, unul din cei 12 ucenici ai Domnului Isus.

  • Partida feriseilor

Grup religios foarte strict care țineau mult la Legea lui Dumnezeu și o interpreta literal. Nu-i agreau pe saduchei, nici pe romani. Erau bogați, conduceau poporul mai mult religios decât politic.

  • Partida Saducheilor

Oameni foarte bogați care făceau parte din elita poporului evreu. Erau religioși, dar nu atât de stricți ca și fariseii, erau aproape opuși lor. Ei erau pro Roma, deoarece se delectau cu stilul de viață roman. Nu erau iubiți de oamenii de rând, dar erau în colaborare cu fariseii, deoarece trebuiau să conducă poporul evreu. Din rândurile lor făceau parte Marele Preot, preoții, unii farisei, etc.

  • Poporul de rând și săracii

Ei erau cei care sufereau cel mai mult din partea romanilor, a Saducheilor, din cauza poverilor spirituale puse de farisei pe ei, de ziloți care te puteau omorî, foamete, etc.

Însă a venit în Ierusalim, Domnul Isus, numit și Domnul Păcii. Așa cum îl vede și Isaia pe Domnul Isus când se va naște, numele lui va fii Domnul Păcii.  Căci un Copil ni s-a născut, un Fiu ni s-a dat, şi domnia va fi pe umărul Lui; Îl vor numi: „Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veşniciilor, Domn al păcii (Is.9:6).

Domnul Isus nu era doar Domnul Păcii, dar îi îndemna pe oameni la pace prin învățăturile Sale:

Aţi auzit că s-a zis: „Ochi pentru ochi, şi dinte pentru dinte.” Dar Eu vă spun: Să nu vă împotriviţi celui ce vă face rău. Ci, oricui te loveşte peste obrazul drept, întoarce-i şi pe celalt. Orişicui vrea să se judece cu tine, şi să-ţi ia haina, lasă-i şi cămaşa. Dacă te sileşte cineva să mergi cu el o milă de loc, mergi cu el două. Celui ce-ţi cere, dă-i; şi nu întoarce spatele celui ce vrea să se împrumute de la tine.

 Aţi auzit că s-a zis: „Să iubeşti pe aproapele tău, şi să urăşti pe vrăjmaşul tău.” Dar Eu vă spun: Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe cei ce vă blastămă, faceţi bine celor ce vă urăsc, şi rugaţi-vă pentru cei ce vă asupresc şi vă prigonesc, ca să fiţi fii ai Tatălui vostru care este în ceruri. (Mt.5:38-45). Contextul în care El îi cheamă la a fii oameni ai păcii era exact contextul în care evreii nu-i suportau pe romani. Deoarece soldații romani mai abuzau de puterea lor și făceau ce doreau.

Însă pacea pe care Domnul Isus a dorit să le-o aducă celor din Ierusalim era pace cu Dumnezeu, împăcare, semnarea unui trat de pace. Evreii nu aveau ca dușmani pe romani, ci pe Dumnezeu. Ei s-au făcut dușmanii lui Dumnezeu pt. că nu L-au mai ascultat și Dumnezeu a trimis invazia romană peste ei.

Aplicație: Astăzi oamenii cred că ei sunt în  pace cu Dumnezeu. Nu au făcut nimic rău care să-l supere pe Dumnezeu. Dar Dumnezeu vede altfel lucrurile prin ochii Domnul Isus. Dumnezeu îi vede pe oameni că sunt în război cu El din cauza păcatului din viața lor. De ce? Pt. că oricine face păcat este în război cu Dumnezeu. Așa spune și Scriptura:

Rom. 1:18  mânia lui Dumnezeu se descopere din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu şi împotriva oricărei nelegiuri a oamenilor, care înăduşe adevărul în nelegiuirea lor.

Rom. 8:7-8  Fiindcă umblarea după lucrurile firii pământeşti este vrăjmăşie împotriva lui Dumnezeu, căci, ea nu se supune Legii lui Dumnezeu, şi nici nu poate să se supună. Deci, cei ce sunt pământeşti, nu pot să placă lui Dumnezeu.

Și cum nu este om fără păcat, se pare că întreaga umanitate este în război cu Dumnezeu. Și s-ar putea să fii și tu.

Însă Domnul Isus care este Domnul Păcii dorește să aducă pace în fiecare inimă, așa cum a dorit să aduca și oamenilor din Ierusalim acum 2000 de ani.

Cum să fii împăcat cu Dumnezeu?

Prin credința în Domnul Isus și ascultare de cuvântul lui Dumnezeu. Domnul Isus este cheia.

Rom. 3:23-26  Căci toţi au păcătuit, şi Sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu. Şi Sunt socotiţi neprihăniţi, fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea, care este în Hristos Isus. Pe El Dumnezeu L-a rânduit mai dinainte să fie, prin credinţa în sângele Lui, o jertfă de ispăşire, ca să-Şi arate neprihănirea Lui; căci trecuse cu vederea păcatele dinainte, în vremea în delungei răbdări a lui Dumnezeu;  pentruca, în vremea de acum, să-Şi arate neprihănirea Lui în aşa fel în cât, să fie neprihănit, şi totuşi să socotească neprihănit pe cel ce crede în Isus.

Cine vine la Isus Cristos și crede în El, Dumnezeu îl declară pe acel om drept, iar când te declară drept prin credință, ai pace cu Dumnezeu prin Domnul Isus.

Rom.5:1  Deci, fiindcă Suntem socotiţi neprihăniţi, prin credinţă, avem (Sau: Să avem.) pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos.

  1. 2.              Arată un oraș al stricăciunii nu al frumuseții

 

Frumusețea orașului, faima, splendoare cu care se lăuda Ierusalimul era Templul lui Dumnezeu. Nu mai exista un asemenea loc de închinare nicăieri în lume. Datorită Templului, milioane de pelerini veneau anual la sărbătorile iudaismului. La sărbătoarea Paștelui, Cincizacimii și Corturilor. Erau cele 3 mari sărbători care atrăgeau ca un magnet milioane de pelerini din toate colțurile lumii.

Templul, frumusețea Ierusalimului, după care se regla ceasul spiritual al fiecărui evreu, de acolo plecau legile pt. fiecare evreu. Era mândria națională, era central religiei lor. Acolo era locul de întâlnire dintre iudeu și Dumnezeu. Dar tocmai acolo unde trebuie să fie frumusețea lui Dumnezeu, slava lui Dumnezeu, acolo era slava lumii, stricăciunea diabolică cea mai mare.

Când s-a dus Domnul Isus în Templu a găsit făcându-se comerț. A găsit afaceriști. A găsit lucruri firești și păcătoase. Lucruri ilegale care se făceau în Casa lui Dumnezeu. El n-a găsit în Templu sfințenie. Nu a găsit conducători religioși care se închină lui Dumnezeu, El a găsit afaceriști. Nu a găsit oameni interesați de Dumnezeu, ci ipocriți.

În Ioan 2:12-25, Domnul Isus merge în Templu și găsește vânzători de animale, case de schimbat banii și de mânie face un zbici din piele și cu el, alungă urâciunile. Apoi mai face lucrul respectiv în ultima Săptămână înainte de moartea Sa.

Oamenii își vedeau Ierusalimul ca fiind Orașul Frumuseții, datorită minunatului Templu pe care îl aveau. Dar Dumnezeu când se uită spre ei prin ochii Domnului Isus vede numai păcat, corupție, idolatrie, stricăciune la culme, tocmai în locul în care Dumnezeu vroia să se întâlnească cu ei.

Gândiți-vă că cel mai frumos loc de pe Pământ este cea mai groaznică groapă de gunoi pt. unii. Cei care trăiesc în groapa de gunoi, spun că nu există un loc mai frumos ca acela. Miroase numai a metan și sulf, calci numai pe compost, curg râuri de deșeuri, cresc ciuperci otrăvitoare și ești chemat să mergi acolo. Te-ai duce, dacă ai fi invitat? Din cauza păcatului, cam așa arăta în ochii lui Dumnezeu mărețul Templu. Dar evreii îl vedeau atâta de sfânt și de pur.

Ce binecuvântare spune Domnul Isus pt. Orașul Frumuseții, pt. mărețul Templu care dă frumusețea orașului: te vor face una cu pământul, pe tine şi pe copiii tăi din mijlocul tău; şi nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată  (Lc. 19:44).

Aceeași sentință o repetă Domnul Isus când ucenicii admiră și vor să-L impresioneze pe Domnul Isus arătându-i clădirile Templului. Matei relatează ce anume le-a spus Domnul Isus ucenicilor cu privire la Templu: „Vedeţi voi toate aceste lucruri? Adevărat vă spun că nu va rămâne aici piatră pe piatră, care să nu fie dărîmată” (Mt.24:2), apoi le relatează multe semne care vor fi cu privire la distrugere și la vremurile din urmă.

Aplicație: Să ne uităm acuma la noi. D.p.d.v. fizic suntem frumoși cu toții. Sau cel puțin așa ne placem să credem unii. Noi ne vedem frumoși, oameni buni, de treabă, prietenoși. Așa ne vedem noi, sau așa vrem să ne arătăm altora, dar adevărul despre ce se află în inima noastră: cum gândim, ce simțim, ce dorim,  știe doar Dumnezeu și noi înșine. Și de multe ori nu vrem să arătăm ce se ascunde în inima noastră. De ce? Pt. că suntem urâți, corupți, păcătoși, stricați, răi, murdari și ne este rușine de noi înșine. Și încercăm să mascăm urâciunea din interior cu o spoială religioasă în exterior. Dar Dumnezeu te cunoaște foarte bine. Dumnezeu se uită la inimă și nu-l interesează frumusețea ta exterior, fizică. Oare în dreptul tău Dumnezeu ce ar putea spune? Ești frumos sau urât?

Dacă ești frumos, adică sfânt, curat prin sângele lui Isus Cristos, rămâi tot așa. Dacă ești murdar și urât fiindcă ai păcate, lasă-te de păcate și întoarce-te la Dumnezeu pt. iertare și curățire. Doar sângele Domnului Isus ne poate curății de orice păcat. Crede în El și lasă-te cercetat, nu te împotrivii Lui, că s-ar putea ca mila lui divină și harul Său să fie luate de la tine și să trimită împotriva ta o judecată, iar atunci vei suferii. Și nimeni nu va știi cât vei suferii? Întoarce-te la Domnul Isus, cereți iertare pt. păcate și vei fi sănătos și frumos în inima ta, în sufletul tău pt. Dumnezeu.

  1. 3.              Arată un oraș al morții nu al mântuirii

 

Ierusalimul trebuie să fie orașul unde oamenii auzeau de Dumnezeu și de mântuirea sufletului. Trebuiau să audă cum să se întoarcă de la idoli, de la păcate la Dumnezeu și să fie mântuiți. Mântuirea vine de la iudei. Mântuirea era și este Domnul Isus. Preoții pe vremea Domnului Isus trebuiau să spună iudeilor și pelerinilor care veneau la Ierusalim despre Mesia. Să creadă în Mesia care va fi trimis de Dumnezeu. Să creadă și să păzească legile primite de la Dumnezeu.

Dar în Ierusalim nu mai exista cunoașterea mântuirii, exista doar religie. Religia era goală, formalistă, fără spiritualitate, era sterilă. Legile lui Dumnezeu erau simple cunoștiințe de teologie, amestecate cu multe obiceiuri și tradiții evreiști.

Atunci cum să mai știi ce cere Dumnezeu de la un om? Cum să mai găsești mântuire de păcate și împăcare cu Dumnezeu, dacă Legea lui Dumnezeu a fost făcută confuză, de însuși cei care trebuiau să o predice cu claritate.

Din această cauză Dumnezeu își trimite Judecata divină, care însemna distrugere. Ierusalimul orașul mânturii devine orașul morții, deoarece Dumnezeu și-a spus sentința față de Ierusalim. Care-i sentința? Exact cuvintele Domnului Isus:

Vor veni peste tine zile, când vrăjmaşii tăi te vor înconjura cu şanţuri, te vor împresura, şi te vor strânge din toate părţile: te vor face una cu pământul, pe tine şi pe copiii tăi din mijlocul tău; şi nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată.”

Această sentință s-a împlinit într-un timp relativ scurt. Aproape 40 de ani de la cuvintele Domnului Isus. În anul 70 d.Hr. romanii au venit și au distrus Ierusalimul complet, au lăsat doar câteva ziduri, care mai există și astăzi. Loc în care evreii merg și plâng acolo după păcatele lor, după vremurile glorioase care nu mai există, merg și plâng la unul din ziduri, numit Zidul Plângerii.

Istoricul evreu Iosif Flavius relatează în cărțile sale de câte ori a fost cucerit și distrus Ierusalimul până în anul 70.d.Hr. Flavius relatează că primul om care a construit Ierusalimul a fost Melhisedec, primul Rege al Neprihănirii, el a pus numele orașului Salem și a construit primul templu în Ierusalim. Apoi Ierusalimul a fost cucerit de David din mâna iubusiților. Orașul a fost cucerit de 5 ori de invadatori, alții decât evreii. Prima oară când a fost distrus complet a fost după 1468 de ani și 6 luni de la construirea sa, iar cuceritorul a fost Nebucadnezzar din Imperiul Babilonian. A doua oară a fost distrus complet de către Titus, în al doilea an al domniei lui Cezar Vespasian, după 2117 de ani de la construire, în anul 70.d.Hr.

Aplicație: Când cuvântul lui Dumnezeu nu mai este viu în viața unei națiuni și devine o formă de religie exterioară, El trimite judecata. Când într-o Biserică, Cuvântul lui Dumnezeu nu mai este viu și totul devine o formă de religie exterioară, El trimite judecata. Uitați-vă în Apocalipsa primele 3 capitole, ce Biserici minunate au fost, unele și cu probleme, ați mai auzit de ele astăzi? Nu! Numele lor și faima lor a rămas doar în cărțile de istorie. Orice Biserică care se abate de la cuvântul lui Dumnezeu moare și este judecată cu siguranță. Când Cuvântul lui Dumnezeu nu mai este viu în viața unui om și este plictisit de Cuvânt, nu-l trăiește, Dumnezeu va trimite o judecată.

Noi care îl cunoașteam pe Domnul Isus și care am primit mântuire pt. sufletele noastre, de la noi se așteaptă ca oamenii să găsească mântuire. Să găsească ajutor pt . sufletele lor, dar dacă noi suntem plictisiți, Cuvântul nu mai e viu pt. noi, vai de noi, Dumnezeu ne va judeca.

Nu fiți ca și Ierusalimul, morți spirituali, fiți vii pt. Dumnezeu, stați lângă Dumnezeu, lângă Cuvânt, rugați-vă, trăiți Evanghelia, ca oamenii să vadă că Dumnezeu are oamenii vii și pasionați pt. El și lucrurile spirtuale, ca și ei să găsească mântuire, să-L găsească pe Domnul Isus Cristos.

Încheiere

Când vrei să cunoști cum merg lucrurile cu viața ta, orașul tău, națiunea ta, nu căuta punctul de vedere uman, că nu vei înțelege realitatea în mod complet. Trebuie mers la Dumnezeu, El întoteauna îți va spune cum vede lucrurile de sus în jos, îți va spune care este punctul Lui de vedere. Punctul de vedere al lui Dumnezeu îl vei găsii citind din Biblie, rugându-te și Duhul Sfânt va găsii o modalitate ca să-ți vorbească și să te convingă. Iar când vei vedea lucrurile prin ochii lui Dumnezeu uneori s-ar putea să plângi ca Domnul Isus pt. Ierusalim sau să te bucuri că poți face alegerile cele mai bune pentru viața ta și a altora.

Dan Medrea