Predicarea biblică-exopziţională şi precizia teologică

Ilie Bledea 1Predicarea biblică trebuie să fie teologică. Teologia este bună şi necesară. Teologia este adevărul despre Dumnezeu, despre persoana Lui, despre planul Lui, despre poporul Lui, despre promisiunile Lui.

Predicatorul biblic trebuie să fie un teolog  precis, nu să bâjbâie în teologie. Biblia este o carte de Teologie, oricât ar vrea unii să o facă să nu fie aşa. Biblia nu este aranjată ca un manual de teologie, dar este o carte de Teologie. Toată Biblia este Teologie; teologie narativă, teologie poetică, teologie profetică, teologie epistolară, teologie apocaliptică. Nu poţi predica Biblia şi să nu predici teologie.

De aceea, predicatorul trebuie să fie bine echipat teologic. El trebuie să cunoască: Teologia biblică (înţelegerea anumitor teme teologice în contextul mesajului unei cărţi biblice), Teologia istorică (felul in care învăţătura Cuvântului a fost înţeleasă în diferite perioade ale istoriei bisericii), Teologia Sistematică (sitematizarea şi corelarea textelor din Scriptură pe o anumită doctrină),  Teologia Pastorală, Practică (predicare, consiliere, ucenicie). De asemenea, el trebuie să ştie cum să interrelaţioneze toate tipurile de teologie în predicarea sa.

În lumina aceasta, la fiecare text pe care-l predici, trebuie să pui întrebări de genul: ce spune textul acesta despre Dumnezeu, despre planul Lui şi lucrările Lui? Ce spune despre Hristos, păcat, mântuire, etc? În ce context teologic este textul? Care-i tema teologică principală a textului? Nu ai voie să iei textul cum vrei tu, sau doar să extragi o idee care-ţi place ţie şi să faci o predică, trebuie să vezi tema teologică a textului şi să o pui în idea homiletică.

A predica fără să ţii cont de teologie este moarte spiritiuală pentru biserică. Este asemenea unui medic care încearcă să trateze un bolnav fără să îi stabilească diagnosticul. Viaţa bisericii depinde de cunoaşterea teologică pe care o primeşte. Şi, cea mai multă teologie o învaţă din predicile pe care le ascultă. Păstorul este principalul teolog al bisericii, el este primul responsabil de teologia bisericii.

Asta nu înseamnă că va ţine numai predici doctrinare, deşi ele sunt de dorit cât de frecvent, însă va predica teologia fiecărui text, fiecărei cărţi pe care o predică.

Este adevărat că pe unii teologia îi plictiseşte, dar asta numai pe ipocriţi şi ignoranţi.

De aceea, fraţii mei predicaţi teologic, predicaţi precis teologic!

Doamne ajută!

Ilie Bledea