PREZENTARE SAMY TUȚAC – CANDIDAT VICEPREȘEDINTE-PASTORALĂ

CINE SUNT, PRIN MILA TATĂLUI CERESC

samy-tutac2Mă numesc Samuel Tuțac și sunt născut în Făget, județul Timiș, pe 17 Aprilie 1966. Am crescut în Coșteiul de Sus într-o familie de credincioși baptiști și din copilărie m-am implicat în slujire. L-am primit pe Domnul Isus în primăvara anului 1984 și am fost botezat pe 17 Iunie 1984, la Biserica Baptistă nr. 2 din Timișoara, de către fratele pastor Ion Râncu.

În anul 1989 m-am căsătorit cu Simona și avem împreună 4 băieți între 4 și 24 de ani. Băieții cei mari sunt membrii ai Bisericii Betel și implicați în slujire. Chiar și cel de 15 ani este implicat în slujire la Betel.

Am studiat Psihologia la Universitatea Tibiscus din Timișoara și Teologia la Institutul Teologic Baptist din București. Am obținut un Master of Ministry la Covington Theologial Seminary și am finalizat Doctoratul (PhD) în Teologie la Universitatea din București cu tema: Dinamica lucrării cu tinerii în bisericile locale: o analiză biblică, istorică și metodologică.

Din anul 1992 slujesc ca Pastor la Biserica Baptistă nr.1 BETEL din Timișoara. Din anul 1995 (cu o pauză de 4 ani) sunt membru în Consiliul Uniunii Baptiste. Am slujit ca și Coordonator al Departamentului de tineret al Uniunii Baptiste și două mandate ca și vicepreședinte al Comunității Timișoara. Începând cu 28 Februarie 2015 am fost ales președinte al Comunității Baptiste Timișoara. Sunt parte din Consiliul European ProChrist și din echipa de coordonare MissionNet, o mișcare creștină europeană pentru tineri și misiune a Alianței Evanghelice Europene.

CE AM FĂCUT, PRIN HARUL DOMNULUI ISUS

Am organizat zeci de tabere naționale sau locale pentru tineri (Brădățel, Surduc, Herculane). Am organizat timp de 10 ani Tabăra Internațională de la Brădățel, pentru tinerii români din țară și diaspora. În colaborare cu Uniunea Baptistă din Moldova am organizat anual tabere și conferințe pentru tineri și adolescenți, începând cu anul 1996.

Am organizat, ca și Departament de tineret, împreună cu Societatea Misionară Română, 10 conferințe naționale anuale și multe conferințe locale. Am organizat împreună cu Precept Ministries, în diverse locuri din țară (Timișoara, Bistrița, Constanța, București, etc.) conferințe pentru tineri cu tema: Dragostea adevărată așteaptă.

În anul 2005 la Chișinău și apoi la sediul Asociației Billy Graham din USA, am inițiat discuțiile pentru pregătirea Festivalului Speranței cu Franklin Graham și am condus Comitetul de organizare al celei mai mari evanghelizări din România. Am coordonat două campanii cu Filmul Isus, împreună cu Alege Viața, în Timișoara și campania de distribuție de Biblii în Timișoara. Am coordonat două campanii de evanghelizare prin satelit, împreună cu TV AlfaOmega și oraganizația ProChrist din Germania, cu evanghelistul Ulrich Parzany.

În anul 2006, împreună cu un grup de tineri, am demarat o lucrare de evanghelizare de la casă la casă cu literatură creștină (Cristos pentru toți), cu obiectivul de a atinge în 15 ani întreaga țară. Aceeași lucrare am demarat-o în Moldova și Bulgaria. Am fost parte din parteneriatul cu Serbia și am răspuns inițiativei de a ajuta în Oltenia (Craiova, Slatina, Rovinari). Am inițiat și coordonat, din 1993, cea mai lungă și serioasă colaborare a unei biserici baptiste din România cu bisericile baptiste din Moldova.

Am avut harul, ca pastor la Betel, să coordonez și să fiu parte, pentru mai bine de 20 de ani, dintr-una din cele mai importante lucrări locale cu tinerii din Europa.

Am reprezentat Uniunea Baptistă din România la: Congresul Uniunii Baptiste din Moldova, Congresul Alianței Baptiste Mondiale din Hawaii, 2010, Congresul Asociației Baptiste Române din USA, Chicago, 2008, cât și Departamentul de tineret la nivelul Federației Baptiste Europene și al Alianței Evanghelice din Europa.

Am scris trei cărți: Pași pe calea credinței, Pledoarie pentru puritate și Liber pe contrasens.

CE DORESC SĂ FAC, PRIN PUTEREA DUHULUI SFÂNT

  1. Slujire în echipă: Doresc să fac parte dintr-o echipă de slujire omogenă la nivelul Uniunii Baptiste. Îmi propun o dată pe an să mă întâlnesc cu vicepreședinții cu pastorala din Comunitati pentru consultare și armonizarea viziunii lucrării pastorale. În ceea ce privește coordonarea Comisiei pastorale a Uniunii consider că este nevoie de claritate, dragoste, fermitate și mai multă disponibilitate în rezolvarea problemelor.
  2. Asistență pentru pastori: Doresc să stabilim de comun acord un program de consiliere și asistență pentru pastori și misionari, prin intermediul Comunităților. Doresc să încurajez Comunitățile să gasească resurse pentru angajarea cu jumătate de normă a unui pastor al pastorilor (posibil un pastor pensionar) care să fie la dispoziția Comunității, pentru a-i ajuta spiritual și în diferite slujiri pe pastorii în nevoie.
  3. Revigorarea bisericilor: Organizarea unor conferințe pastorale naționale în care să ne încurajăm unii pe alții și să învățăm unii de la alții. De asemenea consider utile conferințele zonale cu pastorii și lucrătorii. Să ne implicăm ca și Comitet executiv al Uniunii în organizarea unor săptămâni de trezire spirituală pentru Bisericile din Uniune cu accent pe: Cuvânt, rugăciune și cântare comună, cu scopul de a încuraja credincioșii baptiști la o trăire mai înaltă cu Domnul.
  4. Mobilizare la rugăciune: Propun să gândim o strategie de mobilizare la rugăciune a Bisericilor din Uniunea Baptistă. Ca și exemplu propun un program intitulat: 100 de zile de rugăciune pentru România, care să se încheie cu adunări de rugăciune, în bisericile mai reprezentative din fiecare Comunitate. Vom experimenta programul acesta la nivelul Comunității Timișoara în acest an. Doresc să punem la punct o bază de date pentru rugăciune și o comunicare mai eficientă între pastorii din țară prin intermediul Comunităților.
  5. Ucenicie creștină: Dezvoltarea unui program de ucenicie la nivelul Comunităților și al Bisericilor. Încurajarea păstorilor la un studiu al epistolelor pastorale cu toată biserica și pregătirea unui material adecvat în acest sens, pâna la Conferința Națională din 2016. Materialul este în lucru și l-am experimentat în Biserica Baptisă Betel din Timișoara. Promovarea grupelor de ucenicie în biserici și creștere de viitori slujitori. Încurajarea tinerilor cu potențial să se dedice total în slujire și să se pregătească în seminariile baptiste din București și Oradea.
  6. Claritate doctrinară: Accentuarea catechezei pentru noii convertiți, înainte de botez. Am scris deja un material în acest sens (Pași pe calea credinței) care poate fi îmbunătățit. Propun, ca împreună cu viceprețedinții cu pastorala din Comunități, să pregătim un material de ucenicizare a noilor botezați care să fie însușit de bisericile care doresc până la Conferința Națională din 2016.
  7. Identitate baptistă: Păstrarea nealterată a învățăturii Scripturii și afirmarea identității baptiste într-un context ecumenic și tot mai secular. Definirea unor poziții biblice și clare în legătură cu anumite aspecte doctrinare sau practici controversate. Trebuie să ne definim clar teologia Duhului Sfânt și să evităm căderea în extreme nebiblice, cu privire la lucrarea Duhului Sfânt. Formularea unor luări de poziție biblice și clare în legătură cu anumite aspecte din societate și prezentarea acestor poziții în presa creștină și seculară.

Pastor Samuel Tuțac, Timișoara