Prezentarea unui plan strategic pentru președinția Uniunii Baptiste din România – „O voce clară într-o societate confuză”

image (8)

1. Claritata doctrinară:

a. Textul mărturisirii de credință trebuie revizuit și elaborat astfel încât principiile Scripturii să fie clar exprimate și identitatea baptistă păstrată;

b. Crearea unor punți între cele două școli teologice acreditate – Institutul Teologic Baptist din București și Universitatea Emanuel din Oradea, pentru coerență doctrinară și unitatea în slujire;

c. Finalizarea procesului de recunoaștere a slujitorilor ordinați și elaborarea unui statut al păstorului

d. Alocarea unui timp pentru dezbateri doctrinare la întâlnirile Consiliului Uniunii și ale Conferinței Naționale.

e. Elaborarea unui curs de cateheză și creștere spirituală

2. Creativitate evanghelistică:

a. Organizarea unor întâlniri anuale cu președinții de comunități în vederea elaborării unei strategii de evanghelizare și plantare de biserici, specific fiecărei zone din țară;

b. Încurajarea bisericilor să folosească și alte metode de evanghelizare decât cea tradițională (o săptămână de evanghelizare);

c. Inițierea bisericilor din case în localitățile unde nu există clădiri;

d. Folosirea tehnologiei, a mass-media și internetului pentru răspândirea Evangheliei, ajutorarea comunităților de a-și face propriul site (ex. baptist-tm.ro)

e. Organizarea unor evenimente cu impact la nivel național: campanii evanghelistice, împotriva avortului, a căsătoriilor homosexuale, împotriva degradării morale ;

3. Creștere numerică de la 0,6 % la 1 % (în ultimii 25 de ani mișcarea baptistă a stagnat în jurul a 0,5 – 0,6% din populație): 

a. Provocarea bisericilor cu potențial (de la 100 membri în sus) de a planta o biserică într-o localitate fără prezență evanghelică;

b. Încurajarea credincioșilor baptiști de a face evanghelizare personală;

c. Evanghelizarea grupurilor etnice – ucrainieni, rromi, sârbi, armeni, cehi, turci, croați;

d. Încurajarea creșterii natalității, prin studii și colaborări cu organizații baptiste Prolife;

e. Organizarea de tabere, conferințe și evenimente pentru tineri;

4. Conlucrare instituțională: 

a. Vizitarea anuală  a fiecărei comunități și discutarea unor aspecte doctrinare și practice privind lucrarea din bisericile baptiste;

b. Clarificarea noțiunilor de autonomie și asociere în cadrul Cultului Baptist;

c. Reprezentarea Uniunii în raport cu celelalte culte și instituții;

d. Crearea de parteneriate cu organizații misionare și caritabile în beneficiul bisericilor;

e. Întâlniri anuale cu misionarii străini ce slujesc în România prin bisericile baptiste

5. Comunicare publică: 

a. Reeditarea lunară a unui buletin informativ on-line cu activitatea membrilor comitetului executiv și a directorilor de departamente;

b. Crearea unui birou de presă, care să comunice permanent poziția Cultului Baptist vizavi de proiecte, evenimente, probleme cu care se confruntă societatea;

c. Cooperare cu jurnaliștii creștini care lucrează în media seculară;

d. Înființarea unui post de televiziune baptist;

e. Identificarea unor corespondenți teritoriali voluntari baptiști care să redacteze materiale informative despre activitatea și viața bisericilor.

6. Cooperare internațională: 

a. O colaborare mai strânsă cu bisericile românești din diaspora;

b. Demararea unor parteneriate cu Convenții din SUA; (Convenția Baptistă din Georgia)

c. Inițierea unor noi proiecte cu asociații evanghelistice ( Asociația Billy Graham, Samaritan’s Purse);

d. Organizarea unor cursuri cu parteneri străini despre creșterea unei denominații

e. Menținerea parteneriatelor cu Federația Baptistă Europeană, Alianța Mondială Baptistă, Convenția Baptistă din Virginia și dezvoltarea relației cu Convenția Baptistă de Sud.

7. Crearea unor noi departamente:

a. Istorie și identitate baptistă; Apariția de noi cărți despre mișcarea baptistă din România, cercetarea materialelor istorie existente și valorificarea materialelor existente în țară.

b. Social – promovarea proiectelor care sprijină comunitățile defavorizate, intervenții în situații de urgență și calamități;

c. Ucenicizare și mentorare. Organizarea teritorială a unor seminarii pentru pastorii tineri și crearea unei relații mentor – ucenic; identificarea absolvenților de școli teologice și încurajarea lor de a se implica în păstorirea bisericilor și deschiderea de noi misiuni.

d. Cercetare sociologică. Realizarea unor studii privind evoluția mișcării baptiste și identificarea factorilor care contribuie la creșterea acesteia;

e. Biserici etnice. Dezvoltarea de proiecte misionare pentru grupurile etnice și crearea unui cadru pentru dezvoltarea lor în propriul context cultural;

Ionel Tutac