Primirea Duhului Sfânt

BledeaCunoaştem din Scriptură că, Duhul Sfânt este o persoană, o persoană divină. Ca urmare a acestui adevăr, înseamnă că noi putem avea părtăşie personală cu El, putem intra într-o relaţie directă cu El. Această părtăşie cu Duhul are un moment iniţial, când noi primim pe Duhul şi când Duhul acceptă în suveranitatea Lui divină, să locuiască în viaţa noastră. Întrebarea majoră este: Când şi cum primim Duhul Sfânt? Aceasta este o întrebare foarte importantă, având în vedere confuzia care există în multe cercuri creştine, datorită influenţelor carismatice şi de alt gen.

O să prezint o înşiruire de texte biblice, o să pun şi conţinutul lor şi apoi o să tragem concluzia necesară, în urma observării textelor Scripturii.

  1. Ioan 7:39a – „Spunea cuvintele acestea despre Duhul pe care aveau să-L primească cei ce vor crede în El.”
  2. Fapte 19:2a – „şi le-a zis: Aţi primit voi Duhul Sfânt când aţi crezut?
  3. Galateni 3:2 – „Iată numai ce voiesc să ştiu de la voi: prin faptele Legii aţi primit voi Duhul, ori prin auzirea credinţei?
  4. Galateni 3:13-14 – „Hristos ne-a răscumpărat din blestemul Legii, făcându-se blestem pentru noi – fiindcă este scris: Blestemat e oricne este atârnat pe lemn – pentru ca binecuvântarea vestită lui Avraam să vină peste neamuri, în Hristos Isus, aşa ca, prin credinţă, noi să primim Duhul făgăduit.”
  5. Efeseni 1:13 – „Şi voi, după ce aţi auzit Cuvântul adevărului, aţi crezut în El şi aţi fost pecetluiţi cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit”
  6. Tit 3:5-6 – „El ne-a mântuit, nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea naşterii din nou şi prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt, pe care l-a vărsat din belşug peste noi, prin Isus Hristos, Mântuitorul nostru”

(Sublinierile îmi aparţin).

Vă rog să urmăriţi cu atenţie toate cele 6 texte de mai sus, toate au o idee comună în ce priveşte primirea Duhului Sfânt. Anume, Duhul Sfânt se primeşte în momentul credinţei în Domnul Isus şi prin credinţa în El. Credinţa în Hristos defineşte momentul şi este şi mijlocul acceptării şi intrării Duhului Sfânt în viaţa noastră. Aceasta este învăţătura clară şi coerentă a Noului Testament.

Prin urmare, Duhul Sfânt nu se primeşte în urma stăruinţei, nu ni se cere niciodată în Scriptură, să stăruim după Duhul Sfânt în rugăciune, ci să ne rugăm prin Duhul Sfânt (Efeseni 6:18; Iuda 20), după ce îl primim prin credinţă. De asemenea, Duhul Sfânt nu se primeşte prin punerea mâinilor, sau la botez, ci clar şi explicit, Scriptura spune că, Duhul Sfânt se primeşte prin credinţa în Domnul Isus. Să nu ne lăsăm amăgiţi de oameni care ne învaţă altfel, care iau un text şi îl scot din context, şi care nu au o învăţătură biblică coerentă şi clară.

Dacă vrei să cunoşti, dacă ai Duhul Sfânt, trebuie să te întrebi: Ai crezut tu concret şi complet în Domnul Isus? Ţi-ai pus toată încredere în El pentru mântuirea ta, în urma auzirii Cuvântului? Trăieşti acum prin credinţa în Domnul Isus? Dacă poţi spune da la toate aceste întrebări, atunci ai Duhul Sfânt în viaţa ta.

Dacă n-ai crezut în Hristos, poţi să fii religios, să practici anumite ritualuri, nu ai Duhul Sfânt. Îndemnul meu este să îţi pui toată credinţa în Hristos, Domnul şi să primeşti prin credinţa în El, Duhul Sfânt.

Ilie Bledea