Primul botez la Bucura

Ziua de 17 septembrie 2017 va rãmâne în istoria localitãtii Bucura, judetul Mehedinti, ca o zi specialã. Este ziua organizãrii primului botez nou testamentar, ziua în care 3 persoane, îmbrãcate în haine albe, l-au mãrturisit pe Hristos ca Mântuitor personal. 

La acest eveniment au vestit Evanghelia fratii: Ionel Popescu, Costicã Cismariu, Pavel Ureche si Ionel Tutac, iar grupul Ghedeon din Lugoj a împodobit slujba dumnezeiascã prin cântãri.
 
Serviciul de botez a fost condus de cãtre fratele Gabi Cismariu, iar actul botezului a fost oficiat de cãtre pastorul Ionel Tutac. La apelul fãcut la finalul serviciului de închinare alte suflete s-au hotãrât pentru Dumnezeu.
 
Lucrarea de la Bucura este un proiect de misiune al Bisericii Baptiste din Lugoj. În urmã cu câtiva ani, în aceastã localitate o clãdire aflatã în ruinã, fostã primãrie comunistã, a fost transformatã în casã de rugãciune.