Priorităţi corecte

Avalanşa Sărbătorilor de iarnă a venit, a trecut şi a lăsat în urmă, probabil, amintiri frumoase. Acum, iată-ne din nou în alergarea şi febra activităţilor zilnice obişnuite. Dar, pentru că suntem totuşi la început de an, ar fi bine, până nu ne luăm prea mare avânt, să ne oprim şi să ne ordonăm priorităţile pentru anul care ne stă înainte, şi de ce nu, pentru restul vieţii noastre, căci, aşa cum afirmă bătrânul Moise: „Anii vieţii noastre […] timpul lor […] trece iute şi noi zburăm.” Psalmul 90:10.

Consider că Cel pe care nu cu mult timp în urmă L-am sărbătorit, Cuvântul Întrupat, are dreptul şi autoritatea de a ne ordona priorităţile. El, Fiul lui Dumnezeu, care a venit pe pământ pentru a ne arăta nouă, oamenilor, cum ar trăi Dumnezeu ca om, în faimoasa predică de pe munte a spus: „Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra” (Matei 6:33). Mântuitorul nostru, Domnul Isus Cristos, prin expresia „căutaţi mai întâi”,  stabileşte priorităţile corecte pentru ucenicii Săi, în special, dar şi pentru toţi oamenii, în general.

„Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui …”

La prima vedere, pare a prezenta două probleme, însă în realitate ne îndreaptă atenţia asupra uneia, şi anume asupra Împărăţiei lui Dumnezeu, care cuprinde mai multe aspecte, printre care şi neprihănirea Lui, aşa cum se va vedea puţin mai jos.

Cea mai simplă definiţie a Împărăţiei lui Dumnezeu, este: „Împărăţia lui Dumnezeu este locul unde se face voia lui Dumnezeu.” În rugăciunea Tatăl nostru, Domnul Isus I-a învăţat pe ucenici să ceară venirea Împărăţiei şi să se facă voia lui Dumnezeu „precum în cer şi pe pământ”.  Când a venit în lume, Fiul lui Dumnezeu S-a prezentat: „Iată-Mă, vin să fac voia Ta, Dumnezeule” (Evrei 10:9). El este întruchiparea Împărăţiei lui Dumnezeu. Acest adevăr iese în evidenţă şi prin atenţionarea pe care El o face fariseilor: „Dar, dacă Eu scot dracii cu Duhul lui Dumnezeu, atunci Împărăţia lui Dumnezeu a venit peste voi” (Matei 12:28). Prin urmare, prima prioritate a vieţii noastre trebuie să fie cunoaşterea Domnului Isus. Iar a doua prioritate trebuie să fie cunoaşterea voii lui Dumnezeu, pentru că tot Domnul nostru a afirmat că: „… Împărăţia lui Dumnezeu este înăuntrul vostru” (Luca 17:21). Aceasta implică acceptarea lui Isus Cristos ca Domn în viaţa noastră, adică să Îi permit Lui să îmi controleze viaţa: gândirea, vorbirea, sentimentele, acţiunile, totul. În mod practic, această căutare este exprimată în timpul zilnic, pus deoparte, pentru a-l petrece împreună cu Domnul, în citirea Bibliei şi în rugăciune. Când un creştin caută voia Domnului şi o împlineşte, el devine o parte a Împărăţiei lui Dumnezeu. Acesta este aspectul prezent al Împărăţiei, însă ea are şi un aspect al „veşniciei viitoare”, când cei crdincioşi, care au trăit în voia lui Dumnezeu, îşi vor petrece veşnicia împreună cu El în glorie.

Sfântul apostol Pavel afirmă în Epistola către romani: „Căci Împărăţia lui Dumnezeu nu este mâncare şi băutură, ci neprihănire, pace şi bucurie în Duhul Sfânt”(Romani 14:17). În aceste cuvinte ale apostolului se vede că neprihănirea este parte componentă a Împărăţiei lui Dumnezeu. Neprihănirea Lui este una dintre binecuvântările duhovniceşti pe care le primim de la El, în relaţia cu Domnul Isus.

Ca o concluzie finală, să ascultăm tot o expunere a apostolului Pavel‚ care a prins foarte bine mesajul Învăţătorului din predica de pe munte: „Dar lucrurile care pentru mine erau câştiguri le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Cristos. Ba încă, şi acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere, faţă de preţul nespus de mare al cunoaşterii lui Cristos Isus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate şi le socotesc ca un gunoi, ca să câştig pe Cristos şi să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea, pe care mi-o dă Legea, ci aceea care se capătă prin credinţa în Isus Cristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credinţă.” (Filipeni 3:7-9)

Deci, haideţi ca întâi de toate să-L căutăm pe Domnul, cât şi cunoaşterea şi împlinirea voii Sale, întrucât, astfel, prin credinţă, vom primi neprihănirea Lui, împreună cu lucrurile de bază de care avem  nevoie.

Pastor, Chindea Nicolae Iosif