Produsul Duhului Sfânt

BledeaAş vrea să continuăm învăţătura despre Duhul Sfânt, prvind la roada Duhului Sfânt, ca şi la produsul prezenţei şi lucrării Duhului Sfânt, în viaţa credinciosului. Roada, sau produsul Duhului este confirmarea cea mai puternică a prezenţei şi lucrării Duhului în noi. Textul cel mai clar, care vorbeşte în acest sens, este Galateni 5:22-23, însă aş vrea să-l privim în contex şi să abordăm şi versetele din jurul acestor versete. Textul întreg pe care îl abordăm este: Galateni 5:16-26. O să privim la câteva aspecte, în acest sens:

 1. Condiţiile rodirii Duhului, v16-18; 24-25.

În jurul versetelor care vorbesc explicit despre roada Duhului (v22 şi 23), sunt idei care arată condiţiile care pregătesc terenul, pentru roada Duhului. Iată 3 condiţii din text:

a. Convertirea la Domnul Isus Hristos, v24.

Să fii al Domnului Isus. În cei ce sunt ai Domnului Isus rodeşte Duhul, roada Lui. Asta implică să crezi în El, să fie El Domnul şi Mântuitorul Tău.

b. Crucificarea firii pământeşti cu poftele şi patimile ei, v24.

2 crucificări:

 • Crucificarea primordială – Galateni 2:20; Romani 6:6. O realizează Hristos.
 • Crucificarea permanentă – O realizăm noi prin Duhul, pentru Hristos, Romani 8:12-14. Prin Duhul facem să moară faptele trupului.

c. Conformarea conduitei noastre cu Duhul, v16-18, 25. Implicaţii:

 • O luptă permanent cu firea pământească, v16-17.
 • O limitare a libertăţii, v17
 • O libertate faţă de Lege, v18.

Acestea sunt condiţiile pregătitoare pentru roada Duhului.

 1. Contrastul roadei Duhului, v19-21.

 Întoatdeauna când Biblia vorbeşte despre omul spritual, sau despre trăsăturile lui, prezintă în contrast omul firesc şi descrierile lui. Avem aici o prezentare a contrastului, a antitezei roadei Duhului. Firea pământească este în antiteză cu Duhul şi firea pământească produce şi ea ceva, realizează ceva. Firea pământească produce faptele firii pământeşti. Faptele firii pământeşti, în esenţă, sunt o pervertire a omului de la tot ce vrea Dumnezeu. Cuvântul de ordine este că firea pământească prin păcat, perverteşte tot ce este bun în om. Sunt 4 domenii în care se încadrează faptele firii prezentate aici, 4 domenii perverite de păcat.

a. Moralitatea (sanctitatea) trupului, v19.

Preacurvia (relaţii sexuale în afara căstoriei), curvia (relaţii sexuale înainte de căsătorie), necurăţia şi desfrânarea. Toate sunt perveritiri ale moralităţii şi sanctităţii trupului în ce priveşte sexualitatea. Aceasta-i lupta mare a vremii noastre. Dumnezeu a creat cadrul pentru moralitatea şi sanctitatea trupului, căsătoria. Diavolul şi păcatul perverteşte asta prin toate acestea. În necurăţie şi desfrânare sunt incluse toate celelalte anormalităţii în ce priveşte sexualitatea: homosexualitatea, incestul, bestialitatea, necromaţia şi alte nebunii ale omului decăzut.

b. Transcendeţa sufletului, v20; închinarea la idoli şi vrăjitoria.

Sufletul este nemuritor, transcende viaţa şi lumea aceasta. De aceea, sufletul are nevoie de mai mult decât ceea ce este în lume. Sufletul trebuie să se închine, pentru că este creat nemuritor şi transcendent. Păcatul şi diavolul perveteşte transcendeţa sufletului şi îl face să se închine la idoli şi să caute comunicarea cu lumea de dincolo prin spritism, vrăjitorie.

c. Normalitatea relaţiilor interumane, v20-21.

Sunt 9 manifestări ale pervertirii normalităţii relaţiilor, relaţii intenţionate de Dumnezeu între oameni:

 • Vrăjbiile, certurile, zavistiile, mâniile, neînţelegerile, dezbinările, certurile de partide, pizmele, uciderile. În final, observaţi unde se ajunge, la crimă, fie cu vorba, fie cu fapta.

d. Împlinirea nevoilor esenţiale – mâncare şi băutură, v21.

Tranformarea setei în beţie şi a nevoii de mâncare în îmbuibare este o pervertire a nevoilor esenţiale.

Acesta este contrastul roadei Duhului, şi presupune că, un om nu este născut din nou şi nu va moşteni Împărăţia lui Dumnezeu. Un om care trăieşte în aceste pervertiri este mort spiritual.

 1. Conţinutul roadei Duhului, v22-23.

Două detalii aici:

a. Un conţinut unitar, v22; Roada, nu roadele

Ideea este că nu poţi avea o trăsătură, o componentă şi celelalte nu, ci trebuie să o ai toată. Roada Duhului este de aşa fel că ori o ai toată, ori nu o ai de loc.

b. Un conţinut trinitar, v22-23.

Se împart în 3, şi chiar dacă este numită roada Duhului, este roada Sfintei Treimi. Şi fiecare domeniu arată relaţia şi identificarea noastră cu fiecare din persoanele Sfintei Treimi:

 • Dragostea, bucuria, pacea – Relaţia cu Tatăl, implicarea Lui. Dumnezeu este drgoste, şi El dă bucurie şi pace.
 • Îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine – relaţia şi asemănarea cu Hristos, identificarea cu El
 • Credincioşia, blândeţea, înfrânarea – relaţia cu Duhul Sfânt, implicarea Lui, puterea Lui.
 1. Consecinţele roadei Duhului în viaţa unui om, v23-26.

a. Ireproşabilitatea, v23.

Nu există lege împotriva roadei Duhului, în ideea de condamnare, de reproş. Ce poţi reproşa la aşa ceva!?

b. Respingerea slavei deşarte, v26.

Un om care are roada Duhului, nu caută slavă de la oameni. Firea îşi doreşte să fie înălţată şi aclamată.

c. Reţinerea de la provocări, întărâtări şi invidii, v26.

Un om care are roada Duhului, nu provoacă pe alţii la nimic rău şi nu invidiază pe alţii.

Să ne cercetăm fiecare, în privinţa produsului Duhului Sfânt. Pot alţii vedea şi gusta roada Duhului, din noi?

Nu uitaţi, aceasta este cea mai clară şi puternică dovadă că avem Duhul Sfânt!

Ilie Bledea