Puterea Duhului Sfânt

BledeaAm trecut de sărbătoarea pogorârii Duhului, însă continuăm cu Duhul Sfânt şi în Duhul până la sfârşitul vieţii de credinţă. Continuăm să învăţăm despre Duhul Sfânt şi de la Duhul Sfânt, prin Scriptură. Pe lângă multe binecuvântări şi haruri pe care Duhul Sfânt le aduce, în viaţa  credinciosului, El furnizează şi puterea necesară trăirii vieţii creştine. Viaţa creştină adevărată se trăieşe prin puterea Duhului. Din păcate, când este vorba de puterea Duhului Sfânt sunt mulţi care fac confuzii. Unii confundă puterea Duhului, cu Duhul însuşi.

Duhul dă puterea, dar nu e unul şi acelaşi lucru cu puterea, aşa cum am văzut deja, Duhul Sfânt este o persoansă divină. Alţii confundă puterea Duhului, cu minunile. Adică, dacă ai puterea Duhului trebuie să faci minuni şi semne. Greşit. Da, au fost unii oamenii, aleşi de Dumnezeu, care prin puterea Duhului Sfânt, au făcut minuni şi semne. În perioada Noului Testament, minunile au fost prezente în lucrarea Domnului Isus şi apoi limitate şi rezervate special la apostoli şi excepţional la unii oameni asociaţi cu apostolii, pentru că minunile în perioada fondării bisericii au fost destinate să fie un semn de confirmare a apostoliei (Fapte 2:43; 5:12; 6:8; 8:6; 2Corinteni 12:12) De aceea, este important să pricepem ce spune Biblia, despre puterea Duhului. Vom cunoaşte corect puterea Duhului, dacă privim la textele care vorbesc despre obiectivele acestei puteri. Prin urmare:

  1. Puterea Duhului ne este dată pentru a fi martori ai Domnului Isus, Fapte 1:8; Fapte 5:32; 1Corinteni 12:3

Prin puterea Duhului putem depune mărturie despre Domnul Isus. Şi dacă este necesar, prin puterea Duhului, vom fi gata să fim martiri pentru Domnul Isus, asemenea lui Ştefan (Fapte 7:55). Nu avem în noi, nici în înţelepciunea noastră, nici în alte abilităţi,  resurse pentru a-l mărturisi pe Domnul Isus. O putem face prin puterea Duhului, pentru că acesta este un obiectiv principal al Duhului în noi. Prin urmare, nu există nicio mărturisire reală şi autentică a lui Hristos, fără puterea Duhului. Nici în ce priveşte mărturisirea lui Hristos la momentul iniţial al pocăinţei, nici în ce priveşte mărturisirea Lui, prin predicarea Evangheliei.

  1. Puterea Duhului ne este dată pentru a ne maturiza în credinţă, Efeseni 3: 14-19.

Textul din Efeseni, este o rugăciune a apostolului Pavel, pentru credincioşi, ca Duhul Sfânt să îi întărească în putere, în omul dinăuntru, în aşa măsură încât Hristos să locuiască în ei, şi să priceapă dragostea lui Hristos, ca să ajungă plini de toată plinătatea lui Dumnezeu. Toată această rugăciunea lui Pavel, vizează maturizarea credincioşilor în cunoaşterea şi încrederea lor în Dumnezeu. Numai prin puterea Duhului putem creşte în cunoaşterea lui Dumnezeu, şi putem ajunge plini de plinătatea lui Dumnezeu. Procesul de creştere spirituală a credincioşilor se realizează prin puterea Duhului.

  1. Puterea Duhului ne este dată pentru a ne consolida nădejdea, prin plinătatea bucuriei şi păcii pe care o dă credinţa, Romani 15:13.

Prin puterea Duhului, suntem întăriţi în ancora sufletului nostru, nădejdea pe care o avem în Hristos, care a intrat pentru noi în ceruri, înaintea lui Dumnezeu, în Sfânta Sfintelor din ceruri.

Toate acestea, ne arată că puterea Duhului nu este pentru ce ne dorim noi, ci pentru ce a fost hotărât de Dumnezeu. Ne este dată să îl mărturisim pe Domnul Isus, să ne maturizăm în credinţă, şi să ne consolidăm în nădejdea veşniciei.

Puterea Duhului Sfânt este indispensabilă. Nu avem voie şi nu putem să ne lipsim de ea, dacă dorim să trăim cu adevărat pentru Hristos, şi pentru gloria lui Dumnezeu.

În această lumină, să ne rugăm mereu pentru puterea Duhulu şi să recunoaştem continuu dependenţa noastră de Duhul şi de puterea Lui. Doamne ajută!

Ilie Bledea