Puterea tămăduitoare a predicării

Un nedistiorsionat mesaj Divin – aceasta-i predicarea. Dacă este doar un mesaj fără consistenţă biblică nu are nimic de-a face cu proclamarea Evangheliei. Un mesaj divin real este acela care beneficiază chiar de la “formare” de Ungerea Duhului Sfânt. Predicarea înseamnă a explica pe înţeles perspectiva lui Dumnezeu asupra lumii. Astăzi se transmit milioane de mesaje. Unele dintre ele aduc, seamănă sau se vor a fi biblice dar nu conţin perspectiva lui Dumnezeu asupra acelui subiect.

Pentru cei începători în ale predicării, un punct de plecare în schiţatea unui mesaj este acela de a se răspunde la întrebarea: Care este perspectiva lui Dumnezeu asupra acestei teme? De exemplu, dreptatea.

Predicarea înseamnă a revărsa putere tămăduitoare din Duhul Sfânt peste cei ce ascultă. Aproape fiecare “comunicator” are la bază o putere, un imperativ ce-l motivează şi cu care speră să cucerească auditoriul însă mesagerul creştin revărsa putere tămăduitoare din Duhul Sfânt peste cei ce sunt gata să asculte.

Conotaţiile expresiei “putere tămăduitoare” sunt diverse şi relevă din natura Duhului Sfânt. Să nu uităm că în locaţiile unde Cuvântul Domnului este proclamat sunt personae care, în primul rind au nevoie de vindecare sufletească şi mai apoi de creştere spirituală.

“Şi vorbim despre ele nu cu vorbiri învăţate de la înţelepciunea omenească, ci cu vorbiri învăţate de la Duhul Sfânt, întrebuinţînd o vorbire duhovnicească pentru lucrurile duhovniceşti.” 1 Corinteni 2:13

Predicarea înseamnă a proclama numai Adevărul. Pentru cei care nu cred în Dumnezeu, “adevărul” este o marcă expirată. Acum fiecare este cu “adevărul” său, lucru total greşit, dincolo de plăcerea de a filozofa. Una e să serveşti un măr adevărat şi alta e să muşti dintr-unul de plastic.

“Temelia Cuvântului Tău este adevărul…” –  Psalmi 119:160

Un alt punct de care fiecare dintre noi trebuie să ţinem cont, desigur valabil şi pentru celelalte principii, este modul în care proclamăm Adevărul? Se merge pe vorba populară “dai cu barda” sau cu înţelepciune se prezintă starea de fapt şi de drept.

Predicarea înseamnă a reorienta gândirea celor ce ascultă spre Planul lui Dumnezeu. Cel ce propovăduieşte oferă Soluţia Divinităţii, de aceea predicarea este de drept atât de Înălţătoare în mesaj şi scop. Fiecare predică transmis trebuie neapărat a prezenta Planul de Redresare a lui Dumnezeu.

Predicarea înseamnă a îmbogăţi audienţa cu Dragostea Tatălui Ceresc. Oferta de iubire a lui Dumnezeu întrece orice explicaţie. Soluţia Mântuitoare a Domnului prin Jertfa lui Isus Hristos este restauratoare. Iar Dragostea Tatălui Ceresc trebuie împărtăşită în cuvânt şi faptă. Când oameni din audienţă ne vor spune: “Cuvântul a fost pentru inima mea şi plin de îmbărbătare” sau “Aţi vorbit potrivit cu starea mea” înseamnă că parte din ţel este atins şi Slavă Domnului!

Predicarea înseamnă a oferi soluţii practice de viaţă aplicate de predicator şi audienţă.

Circulă o vorbă că să nu faci ce face o anumită persoană, ci să împlineşti ce predică el. Chestiunea nu trebuie generalizată în dreptul celui ce predică, ci doar la capitolul aplicaţie – să împlinim ce se predică. Un mesaj fără soluţii practice de viaţă nu are din valoarea Mântuitorului, de aceea, dincolo de vorbe meşteşugite şi un şirag de versete biblice, ascultătorul trebuie să plece acasă un idei practice de viaţă spirituală, bogată.

de Cătălin Dupu