Răspunde Dumnezeu întotdeauna la rugăciune?

Pentru fiecare rugăciune, Dumnezeu a pregătit un răspuns și nu există rugăciune adevărată care să nu aibă un efect în cer. Prin urmare, noi trebuie să așteptăm răspunsuri la rugăciunile noastre.

Totuși, din nefericire, minunata declarație a Sfântului Pavel, „căci toate lucrurile sunt ale voastre…și voi sunteți ai lui Hristos” (1 Cor. 3:21, 23), pare să fie, într-un mod atât de clar și de tragic în același timp, neadevărată pentru mulți creștini. În ciuda acestui fapt, ea rămâne adevărată. Toate lucrurile sunt ale noastre numai că mulți dintre noi nu reușim să intrăm în posesia lor.

Creștinii știu despre bogăția slavei lui Dumnezeu în Hristos Isus, dar, uneori, nu par să știe cum să intre în posesia ei. Întrebarea care se pune, inevitabil, este dacă acest spirit de discernământ privind „lucrurile pe care să le cerem” îl avem cu toții. Prin afirmația că nu există rugăciune adevărată care să nu primească răspuns, nu trebuie înțeleasă ideea că întotdeauna Dumnezeu ne dă ceea ce cerem. Ați întâlnit vreun părinte atât de nesăbuit încât să-și trateze copilul în felul acesta?

Răspunsul lui Dumnezeu la rugăciune poate să fie Da sau poate să fie Nu. Dumnezeu mai poate răspunde și prin Așteaptă, pentru că s-ar putea ca El să pregătească o binecuvântare nespus mai mare decât credem noi și care să cuprindă nu doar viața noastră, ci și viețile altor persoane.

Uneori Dumnezeu ne răspunde printr-un Nu! Dar lucrul acesta nu dovedește neapărat faptul că în viața celui ce se roagă există un păcat ascuns de care el este conștient, deși s-ar putea să existe unele păcate de omitere. Au fost situații în care Dumnezeu i-a spus Nu! chiar și lui Pavel (2 Cor. 12:8, 9). Cel mai adesea, refuzul este o consecință a faptului că cererile noastre provin din ignoranță și egoism: „Căci nu știm cum trebuie să ne rugăm” (Rom. 8:26).

Dumnezeu răspunde însă și prin Așteaptă! Răspunsul după care tânjim, El ar putea să ni-l dea cu întârziere pentru simplu fapt că nu suntem pregătiți încă să-l primim. Uneori, El zăbovește doar pentru ca mai târziu să-I aducem și mai multă slavă! Întârzierile lui Dumnezeu nu sunt refuzuri. Noi știm de ce uneori El zăbovește să ne răspundă, iar alteori ne răspunde înainte să-L chemăm (Isaia 65:24).

Vreau să vă îndemn să vă ancorați tare de un adevăr absolut sigur: adevărata rugăciune întotdeauna primește răspuns! Aici este în joc promisiunea Lui și veridicitatea caracterului Său. Resursele Lui sunt infinite, iar căile Lui, de nepătruns. Să ne aducem cu toții aminte că El „răsplătește pe cei ce-L caută” (Evrei 11:6).

Pastor Ioan Cocîrțeu