Reforma la 499 ani-starea deplorabilă a bisericii (3)

valentin fatPrivind în continuare la reformă și la contextul în care aceasta a apărut, ne întrebăm ce alte învățături promova biserica medievală, așa că vom continua cu ceea ce este numit cultul sfinților. Harul nu era transmis doar prin intermediul clerului și al tainelor oficiate de acesta, dar și prin sfinți care mediau pentru credincioși înaintea lui Hristos. Aceștia, se credea și se crede, au acumulat atât de multe merite, încât pot să le confere și altora. Bineînțeles că Maria, mama Domnului Isus era persoana pe care El ar fi ascultat-o cu cel mai mare sârg, astfel că ea devine regina cerurilor și mediatoarea principală.

În același timp, nu trebuie neglijați nici ceilalți sfinți. Mormintele lor erau presărate prin întreaga Europă și se constituiau ca locuri de pelerinaj, cu importante valențe, nu doar spirituale, ci și economice. Se credea că vizitarea, vizionarea, atingerea, venerarea osemintelor sau obiectelor rămase de la aceștia confereau celui în cauză un har special. Și în această privință, Roma era capitala. Se credea că aici se găsesc: bucăți din rugul aprins al lui Moise, dar și 300 de părți din pruncii uciși de Irod; lanțurile apostolului Pavel și foarfeca folosită de împăratul Dominițian pentru a-l tunde pe Sfântul Ioan; pe un perete se puteau vedea pete albe, lăsate de pietrele aruncate de mulțime înspre Sfântul Petru, dar care se transformaseră în bulgări de…zăpadă; o biserică deținea una dintre monedele oferite lui Iuda pentru vânzarea Domnului (a cărei valoare, se observă cu ironie amară, crescuse mult între timp!), dar și bârna pe care se spânzurase (autenticitatea ei era pusă la îndoială încă de pe atunci). Se credea că urcând în genunchi pe cele 28 de trepte ale Scala Sancta și rostind Tatăl nostru la fiecare treaptă, puteai elibera un suflet din purgatoriu. Când Luther urcă, mai că-i pare rău că părinții săi sunt ambii în viață și nu le poate oferi darul. În cele din urmă, alege să își „elibereze” bunicul.

Ajungem însă acum la ceva deosebit de important și anume indulgențele. Aceasta este strâns legată de problema purgatoriului. Să începem însă de la spovedanie,mărturisirea păcatelor, deosebit de importantă în teologia catolică, mai ales după conciliul Lateran.  Luther, de pildă, petrecea câte 6 ceasuri mărturisindu-le pe ale sale, iar apoi se întorcea pentru că își amintea ceva ce a uitat. Preotul prescria un fel de acte penitență (pedeapsă) ce trebuiau săvârșite pentru păcate. Nu trebuia să te neliniștești dacă nu ai rezolvat problema fiecărui păcat înainte de moarte. Pentru asta exista purgatoriul, un loc de pedeapsă temporară, unde ispășeai păcatele nerezolvate în viață. În cazul în care treceai dincolo cu un păcat mortal (cum ar fi crima) nerezolvat, te duceai însă în iad, fără putință de izbăvire. Aici însă intervine problema sfinților și a indulgențelor. Sfinții erau suficient de buni ca să meargă direct în cer, dar, după cum spuneam deja, aveau atâtea merite adunate, încât puteau să le împartă și cu alții. Cine era împărțitorul acestui depozit de merite? Biserica, prin conducătorul ei, papa! Acesta elibera, pentru a împărți acest har, diferite tipuri de indulgențe.Aceastea puteau fi achiziționate pentru a te elibera pe tine de consecințele păcatului, dar puteai să le iei și pentru cei dragi, mai ales pentru cei morți, aflați deja în chinurile purgatoriului. Prin cumpărarea indulgențelor, îi puteai scoate de acolo sau, cel puțin, le reduceai substanțial pedeapsa. Tetzel, infamul vânzător de indulgențe va exploata latura emoțională într-un mod grosolan…Uneori, cei vii cumpărau indulgențe să aibă și socoteau cât pot să păcătuiască de pe acum cu ceea ce au cumpărat. Se credea că indulgențele nu izbăvesc de vina păcatului, ci doar de consecințele temporare ale acestuia. Când situația o va impune însă, iar biserica va avea nevoie disperată de fonduri, se va emite un tip de indulgență care scăpa chiar și de vina păcatului.

De prisos să mai spunem că aceste indulgențe se constituiau ca o sursă importantă de venit pentru biserică și, mai ales, pentru catedrala Sfântul Petru pe care  pap dorea să o construiască la Roma. Deși nu se vând la Wittenberg, pentru că ar fi interferat cu colecția de moaște a prințului Frederick, indulgențele îl tulbură și, mai apoi, îl mânie pe Luther. Printre altele, se întreabă el, dacă papa are puterea să împartă merite și să îi scoată pe cei chinuiți în purgatoriu, de ce nu o face din dragoste, fără să mai colecteze fonduri? Am mers însă prea repede…

În concluzia acestui articol, trebuie subliniată ironia faptului că teologia aceasta se baza pe teologia iubirii, emisă cu multe veacuri înainte de Augustin. Dumnezeu, spunea el, dorește să Îl iubim, dar noi nu putem. Astfel, el ne ajută prin harul său, prin dragostea pe care o toarnă în inimile noastre (vezi Romani 5). Lucrarea aceasta este progresivă și conduce la justificare. Teologia dragostei însă, devenise teologie groazei și a nesiguranței.

În acest context apar doi pre-reformatori, pe care îi vom prezenta în postarea următoare.

NOTĂ: scrierea acestui scurt rezumat al reformei se datorează unor autori pe care i-am citit de-a lungul timpului: Michael Reeves cu Flacăra nestinsă apărută la Făclia și mai recenta Why the Reformation Still Matters apărută la Crossway, Erwin Lutzer cu Rescuing the Gospel, apărută și ea recent la Baker Publishing. Aș aminti și traducerile scrierilor lui Luther și comentariile însoțitoare de la Logos, precum și clasica (chiar dacă un pic vechiuța) biografie a lui Roland H. Bainton.

Valentin Făt