Reforma Protestantă şi Sola Scriptura

Celebrăm astăzi entuziaşti 500 de ani, de la Reforma Protestantă, din secolul al XVI-lea. Mulţumim lui Dumnezeu pentru felul în care, prin suveranitatea Lui şi în providenţa Lui a lucrat atunci şi de atunci până acum.

Astăzi când se împlinesc 500 de ani, din ziua când Martin Luther a postat cele 95 de teze pe uşile castelului din Wittenberg, aş vrea să subliniez că, Scriptura a făcut totul. Asta a spus Luther la sfarşitul vieţii lui.

„Eu doar am învăţat, am predicat şi am scris Cuvântul lui Dumnezeu, altceva n-am făcut nimic. Şi, în timp ce eu dormeam ….Cuvântul a slăbit papalitatea în aşa măsură încât niciun prinţ sau imperiu nu ar fi reuşit niciodată să îi aducă o aşa pierdere. Eu n-am făcut nimic, Cuvântul lui Dumnezeu a făcut totul.”

Sola Scriptura a fost principiul formal şi fundamental al Reformei, fără acest principiu nu am fi avut nici unul din celelalte patru.

Cum a lucrat Scriptura în viaţa lui Luther pentru a se realiza Reforma?

  • Numai Scriptura la determinat să scrie cele 95 de teze împotriva indulgenţelor şi să le posteze pe uşa catedralei din Wittenberg în 31 octombrie 1517, chiar dacă Luter nu era convertit.

Pentru a întări aceasta vreau să citez aici prima teză din cele 95:

„Când Domnul şi Stăpânul nostru Isus Cristos a zis „Pocăiţi-vă” (Matei 4:17), a vrut ca întreaga viaţă a celor credincioşi să fie caracterizată de pocăinţă.”

  • Numai Scriptura I-a descoperit neprihănirea prin credinţă şi L-a condus la credinţa în Hristos, pentru a fi socotit neprihănit.

Asta s-a întâmplat în 1519. Iată ce mărturiseşte Luther despre momentul când a înţeles că neprihănirea lui Dumnezeu descoperită în Evanghelie, despre care vorbeşte Romani 1:17, este neprihănirea pasivă a lui Dumnezeu pe care El o dăruieşte prin credinţă, nu ca o răsplată pentru cei merituoşi, ci ca un dar pentru cei vinovaţi de păcat. Mărturisirea lui despre textul din Romani 1:17 este următoarea: 

„Astfel, cuvântul acesta din Pavel a fost pentru mine adevărata poartă spre paradis.”

  • Numai Scriptura a domnit peste conştiinţa lui făcând-o captivă pentru toată viaţa numai Scripturii.

Aceasta a declarat Luther în faţa Dietei de la Worms, în 18 aprilie 1521, când i s-a cerut să de dezică de scrierile sale, care nu erau altceva decât explicaţii ale adevărurilor biblice. El a zis:

Mă dezic doar dacă voi fi convins de Scriptură şi de gândirea sănătoasă – nu accept autoritatea papilor şi a conciliilor pentru că aceştia s-au contrazis reciproc – conştiinţa mea este captivă Cuvântului lui Dumnezeu. Nu pot şi nu voi retracta nimic, pnetru că a merge împotriva conştiinţei nu este nici drept, nici sigur. Aceasta este poziţia mea, aici rămân. Nu pot şi nu voi proceda altfel. Dumnezeu să mă ajute! Amin!”

  • Numai Scriptura a dictat toată viaţa şi slujirea lui Luther, până la sfarşit.

El a predicat numai Scriptura, a scris numai Scriptura, a învăţat şi a discutat cu alţii numai Scriptura. Jaroslav Pelikan, spune despre Luther că: „era aşa de plin de cuvintele şi ideile Bibliei, încât de multe ori le cita fără să fie conştient de asta.”

Prin urmare, când sărbătorim astăzi 500 de ani de la Reforma Protestantă, trebuie să recunoaştem alături de Luther: „Scriptura a făcut totul. Numai Scriptura a făcut diferenţa. Sola Scriptura a adus la lumină Sola Fide, Sola Graţia, Solus Christus şi Soli Deo Gloria.

Cum am putea sărbători mai frumos cei 500 de ani de Reformă, decât întorcându-ne şi noi, familiile noastre şi bisericile creştine evanghelice la Sola Scriptura!

Sărbătoreşte astăzi 500 de ani de la Reforma Protestantă citind, meditând, practicând şi promovând Sola Scriptura!

Ilie Bledea – Făget, 31 octombrie, 2017