Rugaciune pentru Romania

Câteva zile ne mai despart de un eveniment deosebit de important pentru națiuneanoastră,  alegerile  prezidențiale,  din 2 Noiembrie 2014,  care vor influența direcția țăriinoastre pentru următorii cinci sau zece ani. Ce putem noi face, în afara faptului că ne vomexprima(fiecare conform conștiinței lui) dreptul la vot? Cu siguranță putem face mult maimult(și chiar mai important) decât exprimarea unui vot, putem să ne rugăm.

Dacă ești gata, ca în aceste zile cruciale pentru națiunea noastră, să pui deoparte untimp special de rugăciune pentru țară, atunci te încurajez ca înainte de a începe să te rogi, săcitești Mica capitolul 3. În acest capitol, profetul Mica este preocupat ca țara sa să știe căDumnezeul pe care Îl slujește nu este numai un Dumnezeu al compasiunii, al dragostei și alharului,  ci  și  un  Dumnezeu  al  judecății.   Dumnezeu  dorește  să-și  arate  dragostea,compasiunea și  harul față de fiecare țară,  dar vine un moment în care El cere socotealăpentru actele de nesupunere și trăire în păcat. Ce putem face în acest caz?

Să ne rugăm pentru liderii noștri.

Mica amintește  câteva cerințe  pe  care trebuie să  le  întrunească liderii  politici  depretutindeni.

  1. Dreptate: Când cei drepti se înmulțesc, poprul se bucură, dar când conduce cel răupoporul suspină, Proverbe 29:2.2
  2. Înțelepciune:  Eu ințelepciunea locuiesc împreună cu prudența…Prin mine domnescîmpărații și cei ce conduc prin mine emit legi drepte… Proverbe 8:12-163
  3. Onestitate:  Cuvintele  alese nu se potrivesc  celui  nebun,  cu atât  mai  puțin  buzelemincinoase pentru un nobil, Proverbe 17:74
  4. Influență pozitivă: …Îndepărtează-l pe cel rău dinaintea regelui și tronul lui va fiîntărit prin dreptate,  Proverbe 25:3-55
  5. Puritate personală: Oricine are speranța aceasta (fiind copil al lui Dumnezeu) în Else curățește, așa cum și El este curat, 1Ioan 3:36
  6. Protecția săracilor și a celor fără apărare:  Deschideți gura pentru cel mut, pentrudrepturile tuturor celor nenorociți! Deschide-ti gura și judecă corect… Proverbe 31:8-9.

Mica folosește cuvinte dure la adresa liderilor politici care au promis că vor fi alături depopor  dar  în  schimb  s-au  preocupat  mai  mult  de  propriul  câștig  și  au  uitat  deresponsabilitățile pe care le au. Dumnezeu nu va manifesta toleranță față de acei lideri carenu caută să împlinească binele poporului.

Să ne rugăm pentru poporul nostru.

Profetul Mica s-a referit și la modul în care poporul se complăcea în situația în carese afla. Versetul 11 vorbește despre acest lucru:  Căpeteniile lui judecă pe mită, preoții luidau învățătură după plată, iar profeții lui fac preziceri în schimbul argintului. Ei încă sesprijină și pe Domnul, zicând:”Oare nu este Domnul în mijlocul nostru?! Nu va veni pestenoi  nici  o  nenorocire”. Cu toții  suntem responsabili  pentru  ceea ce se  întâmplă cu țaranoastră.  Fiecare  cetățean  este  responsabil  pentru  țara  sa.  Dumnezeu  ne-a  dat  o  țarăbinecuvântată,  așa  că  este  de  datoria  noastră  să  ne  adresăm  Lui  pentru  călăuzire  șiînțelepciune  dar  mai  ales  pentru  speranța  care  ne  lipsește  adesea.  Să  ne  rugăm  pentruRomânia  și  pentru  poporul  nostru,  ca  Dumnezeu  să  ne  ajute  să  fim  un  popor  liber,responsabil, care Îl iubește  pe Dumnezeu și Îl onorează cu faptele sale. Să ne rugăm pentruînțelepciune  în  alegerea  unui  președinte  responsabil,  onest  și  drept,  a  unui  om  harnic,priceput și cu respect față de Dumnezeu și valorile creștine. Să ne rugăm ca toate națiunilesă  aleagă  lideri capabili  să  conducă  cu  dreptate  și  responsabilitate.  Să ne  rugăm pentrugenerațiile următoare și în special pentru copiii nostri ca ei să vadă în noi modele care merităsă fie urmate. Dumnezeu sa binecuvânteze România!

Pastor Samy Tutac, Biserica Baptistă Betel Timisoara