Rugăciune pentru țară

Câteva zile ne mai despart de două evenimente deosebit de importante pentru națiunea noastră. Mai întâi, pe 1 Decembrie este ziua națională a României, iar apoi pe 9 Decembrie vor fi alegerilie parlamentare, care vor influența direcția țării noastre pentru următorii patru ani. Ce putem noi face, în afara faptului că ne vom exprima(fiecare conform consiinței lui) dreptul la vot? Cu siguranță putem face mult mai mult(și chiar mai important) decât exprimarea unui vot, putem să ne rugăm.

Dacă ești gata, ca în aceste zile cruciale pentru națiunea noastră, să pui deoparte un timp special de rugăciune pentru țară, atunci te încurajez ca înainte de a începe să te rogi, să citești Mica capitolul 3. În acest capitol, profetul Mica este preocupat ca țara sa să știe că Dumnezeul pe care Îl slujește nu este numai un Dumnezeu al compasiunii, al dragostei și al harului, ci și un Dumnezeu al judecății.  Dumnezeu dorește să-și arate dragostea, compasiunea și harul față de fiecare țară, dar vine un moment în care El cere socoteală pentru actele de nesupunere și trăire în păcat. Ce putem face în acest caz?

Profetul Mica este preocupat de o situație similară care se petrecea în Israel. Poporul s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu așa că Mica le vorbește direct, inspirat de Duhul lui Dumnezeu. Sunt trei grupuri de oameni pe care Dumnezeu este supărat în acest capitol: politicienii corupți, predicatorii compromiși și oamenii care se complac. Situația este similară cu cea din zilele noastre. În zilele acestea, când ne rugăm pentru țara noastră, să luăm în considerare aspectele aduse în atenție de profetul Mica.

Să ne rugăm pentru liderii noștri.

Mica amintește câteva cerințe pe care trebuie să le întrunească liderii politici de pretutindeni.

  1. Dreptate: Când cei drepti se înmulțesc, poprul se bucură, dar când conduce cel rău poporul suspină, Proverbe 29:2.
  2. Înțelepciune: Eu ințelepciunea locuiesc împreună cu prudența…Prin mine domnesc împărații și cei ce conduc prin mine emit legi drepte… Proverbe 8:12-16
  3. Onestitate: Cuvintele alese nu se potrivesc celui nebun, cu atât mai puțin buzele mincinoase pentru un nobil, Proverbe 17:7
  4. Influență pozitivă: …Îndepărtează-l pe cel rău dinaintea regelui și tronul lui va fi întărit prin dreptate,  Proverbe 25:3-5
  5. Puritate personală: Oricine are speranța aceasta (fiind copil al lui Dumnezeu) în El se curățește, așa cum și El este curat, 1Ioan 3:3
  6. Protecția săracilor și a celor fără apărare: Deschideți gura pentru cel mut, pentru drepturile tuturor celor nenorociți! Deschide-ti gura și judecă corect… Proverbe 31:8-9

Mica folosește cuvinte dure la adresa liderilor politici care au promis că vor fi alături de popor dar în schimb s-au preocupat mai mult de propriul câștig și au uitat de responsabilitățile pe care le au. Dumnezeu nu va manifesta toleranță față de acei lideri care nu caută să împlinească binele poporului.

Să ne rugăm pentru pastorii noștri

Profetul Mica este critic cu liderii spirituali care îi fac pe oameni să se îndepărteze de Dumnezeu. El adresează cuvinte aspre acestora:Așa vorbește Domnul: Cât despre profeții care Imi duc în rătăcire poporul, aceștia, dacă au mușcat ceva cu dinții, vestesc pacea, dar, dacă cineva nu le pune nimic în gură, se pregătesc de război. Să ne rugăm ca pastorii de pretutindeni să predice Adevărul Cuvântului lui Dumnezeu. Predicarea păcii atunci când se apropie Judecata nu este ceea ce are nevoie să audă poporul lui Dumnezeu. Când adevărul este predicat ne va elibera.

Să ne rugăm pentru poporul nostru.

Profetul Mica s-a referit și la modul în care poporul se complăcea în situația în care se afla. Versetul 11 vorbește despre acest lucru:Capeteniile lui judecă pe mită, preoții lui dau învățătură după plată, iar profeții lui fac preziceri în schimbul argintului. Ei încă se sprijină și pe Domnul, zicând:”Oare nu este Domnul în mijlocul nostru?! Nu va veni peste noi nici o nenorocire”. Cu toții suntem responsabili pentru ceea ce se întâmplă cu țara noastră. Nu putem da vina pe criza economică, pe Europa, America sau pe egoismul altora. Fiecare cetățean este responsabil pentru țara sa. Dumnezeu ne-a dat o țară binecuvântată, așa că este de datoria noastră să ne adresăm Lui pentru călăuzire și înțelepciune dar mai ales pentru speranța care ne lipsește adesea. Să ne rugăm pentru România și pentru poporul nostru, ca Dumnezeu să ne ajute să fim un popor liber, responsabil, care Îl iubește  pe Dumnezeu și Îl onorează cu faptele sale. Să ne rugăm ca liderii noștri să fie lumină pentru națiunea noastră. Să ne rugăm ca toate națiunile să aleagă lideri capabili să conducă cu dreptate și responsabilitate. Să ne rugăm pentru generațiile următoare și în special pentru copiii nostri ca ei să vadă în noi modele care merită să fie urmate. Dumnezeu sa binecuvânteze România.

Pastor Samy Tutac, Biserica Baptistă Betel Timisoara