Rugăciunea pentru ridicarea de lucrători 2 (Matei 9:35-38)

bledeaCând ne rugăm ca, Domnul să ridice lucrători, trebuie să avem în vedere și:

  1. Modelul de lucrători pentru care trebuie să ne rugăm, v35- 36.

Privind în textul dinMatei, un singur adevăr avem aici, cu mai multe implicaţii. Noi trebuie să ne rugăm ca, Domnul să ridice slujitori după modelul Domnului Isus. Nu este prezentată la întâmplare în v 35, strategia de lucru a Domnului Isus. Ne este prezentat modelul perfect de slujire, de la care trebuie să derive toate modelele și metodele de slujire. Câteva caracteristici ale slujirii Domnului Isus, care trebuie să se regăsească și în slujirea noastră și în slujirea lucrătorilor pentru care ne rugăm ca Dumnezeu să-i ridice..

a. Domnul Isus – Slujitorul care slujeşe cu consacrare, v35.

Străbătea , trecea prin toate cetăţile şi satele. Asta implica sacrificiu,o consacrare specială.  Să străbați satele și cetățile mergând pe jos, nu era ușor pentru Domnul și ucenici, dar El pentru aceasta a venit, să slujească nu să I se slujească.

b. Domnul Isus – Slujitorul care slujeşte prin comunicarea Cuvântului lui Dumnezeu, v35.

Domnul Isus este consacrat predicării Cuvântului. Luca 4

Comunică adevărul în două modalităţi:

  • Învățând, ceea ce implică explicare, argumentare, ilustrare și aplicare a Cuvântului lui Dumnezeu (vezi Matei 5-7).
  • Predicând, fapt ce implică exprimare, afirmare directă a Împărăţiei lui Dumnezeu, anunţarea veştii bune că Dumnezeu Împărăţeşte şi Împărăţia Lui va birui în final.

c. Domnul Isus – Slujitorul care slujeşte cu compasiune, v35, 36.

Manifestările compasiunii:

  • Vindecarea bolilor şi neputinţelor, v35.
  • Vederea stării şi cunoaşterea nevoii lor, v36.
  • Implicarea pentru împlinire nevoii lor

Pe Domnul Isus l-a durut inima, văzând starea și nevoia oamenilor. A fost plin de compasiune pentru ei.  Astel de slujitori, trebuie să ne rugăm să ridice Domnul și astăzi.

Doamne ajută!

 

Ilie Bledea, Făget – 02. 04. 2015