Rugăciunea pentru trezire – motivații

Ilie Bledea 4 siteMajoritatea suntem conștienți într-o măsură mai mică, sau mai mare de nevoia de trezire spirituală în bisericile noastre. Mă refer, în special la bisericile baptiste. Cel mai bun demers pe care-l putem pune în aplicare, este să începem să ne rugăm mai mult, mai la obiect, mai perseverent pentru aceasta. De ce să ne rugăm pentru trezire spirituală în Biserică?

  1. Pentru că, biserica are nevoie de trezire spirituală. Biserica este într-o condiție spirituală în care trezirea este imperativă. Biserica este cel puțin amețită sau ațipită, dacă nu adormită total d. p. d. v. spiritual. Gândiți-vă la atmosfera spirituală din biserică, la atitudinea care este în închinare, la pasiunea care este (sau nu prea este)! Credeți că Dumnezeu își găsește plăcerea într-o biserică care se chinuie să se închine Lui?
  2. Pentru că, întotdeauna înainte să aducă trezirea, Dumnezeu a pus în inima unora din biserică să se roage pentru aceasta. Trezirea este o lucrare suverană a lui Dumnezeu, lucrare pe care Dumnezeu o dă când vrea și cum vrea, însă întotdeauna Dumnezeu aduce trezirea prin rugăciune. Înainte să vină trezirea, Dumnezeu pune în inima unuia sau mai mulți credincioși un foc al rugăciunii pentru trezire. De aceea este important să ne rugăm pentru trezire și să o facem insistent, dar numai prin Duhul și la îndemnul Lui. Îndemnul Duhului pentru mine în ultimul timp este să mă rog pentru trezirea bisericii.
  3. Pentru că, răpirea bisericii este aproape. Domnul Isus vine curând să își ia biserica. Aici nu mă refer la diferite preziceri ale unora cu privire la venirea Domnului, ci mă refer la realitatea istorico-spirituală în care trăim. Suntem conștienți aproape toți creștinii (mai mult sau mai puțin) că, revenirea Domnului Isus este tot mai aproape, indiferent de concepția escatologică cu privire la răpire. Când Domnul vine, El vrea să găsească o biserică vegheatoare, trează, curată. Domnul vine să își ia biserica Lui ca și mireasă și vrea ca biserica să fie pregătită. Vi se pare că biserica locală în care sunteți este pregătită pentru răpire și nunta Mielului? Mie mi se pare că nu prea. Eu vreau să cred și mă rog ca, înainte de răpire să trimită Dumnezeu o trezire spirituală în biserica Lui pentru ca biserica să fie pregătită pentru Domnul, când El va veni să o ia.
  4. Pentru ca biserica să aibă putere spirituală în propovăduirea Evangheliei. Trezirea este necesară pentru ca biserica să poată propovădui lumii Evanghelia lui Hristos, în puterea Duhului Sfânt. Fără trezire puterea Duhului nu poate fi activă în biserică. Când dormim, oricât de puternici am fi, puterea este inactivă. Pentru ca energia care este în noi să fie activă, noi trebuie să fim treji. Dumnezeu ne-a dat Duhul Lui, Duhul Lui este în noi cei care facem parte din Biserică și în Biserică ca și trup al lui Hristos, însă dacă biserica doarme, atunci puterea Duhului este inactivă. Biserica a fost lăsată în lume să propovăduiască Evanghelia lui Hristos pentru ca și alții să vină la Domnul Isus și să facă parte din biserica Lui, însă propovăduirea aceasta trebuie făcută în puterea Duhului. De aceea, trebuie să ne rugăm pentru trezire.
  5. Pentru ca Dumnezeu să fie glorificat prin trezire. Aceasta o spune R. A. Torrey în cartea Puterea Rugăciunii. La întrebarea: „De ce să ne rugăm pentru trezire?” Torrey răspunde în felul următor: „Pentru ca Dumnezeu să fie glorificat prin trezire; pentru că nu mai putem suporta ideea ca Dumnezeu să fie dezonorat de nivelul scăzut al vieții creștinilor practicanți și de creșterea ticăloșiei și nelegiuirii în întreaga lume; pentru că nu mai putem îndura ca Dumnezeu să fie dezonorat de păgânismul mul mai periculos al multor membri ai bisericii și chiar al unor pretinși predicatori ai Evangheliei. Trebuie să ne rugăm pentru o trezire pentru ca Dumnezeu să fie glorificat prin aducerea bisericii la nivelul vieții creștine care-L slăvește pe El, pntru ca Dumnezeu să fie glorificat prin convertirea păcătoșilor, prin închiderea gurilor celor necredincioși, prin izbăvirea unor membrii ai biserici și ai unor predicatori de erezie și necredință periculoasă pentru ca astfel să primească credința în Cuvântul Său și în adevărul, credința care-l onorează pe Dumnezeu.”[1]

Așadar, să ne rugăm pentru trezire spirituală. Doamne ajută! Doamne dă izbândă!

Pastor Ilie Bledea

[1] R. A. Torrey, Puterea rugaciunii si rugaciunea cu putere, Suceava. Ed. Perla Suferintei, 2009, p. 140.