SĂRBĂTORILE DE TOAMNĂ…

IMG_2500În calendarul biblic sărbătorile de toamnă au o însemnătate deosebită pentru poporul lui Dumnezeu. Acestea oferă un tipar al trezirii pentru fiecare persoană sau națiune. Sunt trei sărbători în luna a șaptea, din calendarul evreiesc. Prima este Sarbătoarea Trâmbițelor, în ziua întâia a lunii a șaptea. Este ziua în care poporul era atenționat că începe “înaltul zilelor sfinte”, un timp al cercetării și apropierii de Dumnezeu.

Apoi urma Ziua Ispășirii, cea mai importantă sărbătoare, în a zecea zi a lunii a șaptea. Ziua ispășirii era o zi a pocăinței și a restaurării întregului popor. În a cincisprezezea zi a lunii a șaptea începea Sărbătoarea Corturilor și ținea șapte zile. Acestea erau zile de amintire, de mulțumire și de bucurie. Era un timp în care poporul trăia în corturi, experimenta  gloria lui Dumnezeu și se bucura de părtășia cu El. Pentru că orice piedică și păcat au fost îndepărtate în Ziua Ispășirii, bucuria celebrării prezenței lui Dumnezeu era maximă. Sărbătoarea Corturilor era și o sărbătoare a mulțumirii pentru roadele câmpului și pentru toate binecuvântările lui Dumnezeu. Era și o sărbătoare a recunoștinței și de aceea nimeni nu venea cu mâinile goale, ci fiecare dădea cât putea, după binecuvântarea pe care i-a dat-o Dumnezeu.

Noi avem astăzi, în multe biserici evanghelice, Ziua Roadelor sau Ziua Mulțumirii, în care îi mulțumim lui Dumnezeu pentru binecuvântările revărsate peste noi. Dumnezeu vrea ca la această sărbătoare: să ne amintească de faptele Sale mărețe din trecut pentru a ne zidi credința, dar și de promisiunile Sale pentru viitor pentru a ne da viziune. De asemenea, Dumnezeu vrea să ne conecteze, în prezent, la ritmul vieții Sale pentru a nu rata nici o oportunitate sau binecuvântare, dar mai ales, Dumnezeu vrea să ne întâlnim cu El.

Pastor Samy Tuțac